חדר החדשות
על האתר
מטרה ויעדים
מה באתר?
שותפים וצוות
מדריך למורים
הכירות
רכיבי האתר
הצעות להפעלה בכיתה
לקריאה נוספת
מדריך להורים
הצעות לפעילות
איך לדבר עם ילדים על החדשות
לקריאה נוספת
סביבות
על האתר
כלים
יצירת קשר
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!