על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מאגר מושגים

מאגר מושגים

להבין על מה כולם מדברים
רשימת מושגים
אגן היקוות (אגן ניקוז)
שטח ארץ טבעי המנוקז על ידי נחל או נהר, או כלל השטח ממנו זורמים מים אל אגם.
אוזון "טוב"
גז המצוי בשכבות הגבוהות של האטמוספרה. שם הוא מגן עלינו מפני הקרינה העל-סגולה המזיקה, שמקורה בשמש.
אוזון "רע"
גז האוזון הנמצא בשכבות הנמוכות של האטמוספירה, כלומר באוויר שאנו נושמים - הוא מזהם אוויר רעיל. האוזון ה'רע' הוא תוצאה של פעולת קרני השמש על מזהמי אוויר, ובעיקר על פחמימנים ועל תחמוצות חנקן. האוזון ה'רע' פוגע במערכת הנשימה וגורם לגירוי ניכר בעיניים ובאף.
אזור חיץ
אזור של בין 100 ל-150 מטרים בדרך כלל המיועד למנוע התפשטות שריפות מאזורים עתירי צומח וערכי טבע אל היישובים, או להפך. באזור החיץ נעשה דילול מסיבי של הצומח המעוצה ורעייה של הצומח העשבוני.
אטמוספרה
שכבת הגזים העוטפת את כדור-הארץ, אשר מכילה חנקן, חמצן, פחמן דו-חמצני, אדי מים ועוד. עובייה הממוצע של האטמוספרה כ-90 ק"מ.
אמנת המסגרת של האומות המאוחדות בדבר שינוי האקלים
אמנת המסגרת של האומות המאוחדות בדבר שינוי האקלים נועדה על מנת להילחם בתופעת התחממות כדור הארץ ובשינויים האקלימיים הנובעים ממנה. האמנה מגדירה מסגרת של פעילות להפחתת פליטה של גזי חממה, האחראיים לתופעה זו. פרוטוקול קיוטו הוא תוספת לאמנה, ובו מפורטים 6 גזי החממה העיקריים והיעדים להפחתת הפליטה שלהם.
אנרגיה
האנרגיה מאפשרת ביצוע עבודה וניתן למדוד אותה באופן כמותי. מקורה של האנרגיה בחומר; כל חומר מורכב מאטומים וכל אטום מכיל אנרגיה. כמות האנרגיה בעולם נשמרת: אין היא יכולה להיווצר מעצמה או לכלות את עצמה, אבל האנרגיה יכולה לשנות צורה, למשל: מאנרגיה כימית (של פחם) לאנרגיה חשמלית; מאנרגיה סולארית (של השמש) לאנרגיית חום.
אנרגיה גיאותרמית
אנרגיה המופקת מחום תת-קרקעי. חום זה מקורו במגמה לוהטת הנמצאת מתחת לקרום כדור הארץ. החום מן המגמה מחמם מי תהום המצויים בתוך סלעי הקרום. בדרך זו נוצרים "כיסים" של מים רותחים היוצרים קיטור. לעיתים אלה מתפרצים בצורה של מעיינות חמים וגייזרים. המים החמים והקיטור מנוצלים כאנרגיה גיאותרמית שהיא אנרגיה נקייה ואינה מותירה פסולת מזהמת.
אנרגיה הידרואלקטרית
אנרגיה המופקת ממים נופלים ומומרת לחשמל. בדרך כלל מנצלים מים שנאגרים מאחורי סכר וככל שהמאגר גבוה יותר נדרשים פחות מים להפקת החשמל. אנרגיה הידרואלקטרית נחשבת אנרגיה "נקייה", אולם הסכרים המוקמים על מנת להפיק באמצעותה חשמל גורמים לפגיעות סביבתיות.
אנרגיה סולארית
אנרגיה המופקת מקרני השמש, המהווה מקור עצום לאנרגיה.
אנרגיית רוח
אנרגיה המופקת מתנועת אוויר. הפקת חשמל בכוח הרוח יכולה להיות יעילה רק באיזורים בהן נושבות רוחות, וגם באתרים אלה עלול לחול שינוי בעוצמתה של הרוח, לכן מחייב הדבר הקמת מערכת נוספת לאספקת חשמל שתשמש לגיבוי.
אפיפיט ("צמח אוויר")
צמח, התופס "טרמפ" על צמח אחר, מבלי להיות טפיל עליו. הצמח הנושא משמש כמצע מזון לאפיפיט, ששורשיו אינם מגיעים לקרקע. האפיפיטים קולטים מים ומינרלים מן האוויר.
אפיק (נחל)
תעלה טבעית או המסלול שנחל או נהר זורמים בו.
אפקט (תוצא) החממה
תופעה טבעית וחשובה, השומרת על חומו של כדור הארץ ומונעת ממנו לברוח לחלל. אפקט החממה הוא תוצא פעולתם של גזי חממה טבעיים, המצוים באטמוספרה ולוכדים את אנרגיית החום (קרינה תת-אדומה) הנפלטת מכדור הארץ. עליה בריכוזם של גזי החממה באוויר, או פליטה של גזי חממה מלאכותיים, גורמת להגברת אפקט החממה הטבעי ולהתחממות כדור-הארץ.
אקוויפר (אקווה)
שכבת הקרקע או הסלע שנושאת בתוכה את מי התהום.
אקולוגיה
ענף מדעי, העוסק ביחסי הגומלין בין יצורים חיים לבין סביבתם הפיזיקלית והכימית.
אתרי איסוף פסולת (אס"פים)
מקומות אליהם מביאים את הפסולת המוצקה לצורך הטמנתה.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו