על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מאגר מושגים

מאגר מושגים

להבין על מה כולם מדברים
רשימת מושגים
אגן היקוות (אגן ניקוז)
שטח ארץ טבעי המנוקז על ידי נחל או נהר, או כלל השטח ממנו זורמים מים אל אגם.
אוזון "טוב"
גז המצוי בשכבות הגבוהות של האטמוספרה. שם הוא מגן עלינו מפני הקרינה העל-סגולה המזיקה, שמקורה בשמש.
אוזון "רע"
גז האוזון הנמצא בשכבות הנמוכות של האטמוספירה, כלומר באוויר שאנו נושמים - הוא מזהם אוויר רעיל. האוזון ה'רע' הוא תוצאה של פעולת קרני השמש על מזהמי אוויר, ובעיקר על פחמימנים ועל תחמוצות חנקן. האוזון ה'רע' פוגע במערכת הנשימה וגורם לגירוי ניכר בעיניים ובאף.
אזור חיץ
אזור של בין 100 ל-150 מטרים בדרך כלל המיועד למנוע התפשטות שריפות מאזורים עתירי צומח וערכי טבע אל היישובים, או להפך. באזור החיץ נעשה דילול מסיבי של הצומח המעוצה ורעייה של הצומח העשבוני.
אטמוספרה
שכבת הגזים העוטפת את כדור-הארץ, אשר מכילה חנקן, חמצן, פחמן דו-חמצני, אדי מים ועוד. עובייה הממוצע של האטמוספרה כ-90 ק"מ.
אמנת המסגרת של האומות המאוחדות בדבר שינוי האקלים
אמנת המסגרת של האומות המאוחדות בדבר שינוי האקלים נועדה על מנת להילחם בתופעת התחממות כדור הארץ ובשינויים האקלימיים הנובעים ממנה. האמנה מגדירה מסגרת של פעילות להפחתת פליטה של גזי חממה, האחראיים לתופעה זו. פרוטוקול קיוטו הוא תוספת לאמנה, ובו מפורטים 6 גזי החממה העיקריים והיעדים להפחתת הפליטה שלהם.
אנרגיה
האנרגיה מאפשרת ביצוע עבודה וניתן למדוד אותה באופן כמותי. מקורה של האנרגיה בחומר; כל חומר מורכב מאטומים וכל אטום מכיל אנרגיה. כמות האנרגיה בעולם נשמרת: אין היא יכולה להיווצר מעצמה או לכלות את עצמה, אבל האנרגיה יכולה לשנות צורה, למשל: מאנרגיה כימית (של פחם) לאנרגיה חשמלית; מאנרגיה סולארית (של השמש) לאנרגיית חום.
אנרגיה גיאותרמית
אנרגיה המופקת מחום תת-קרקעי. חום זה מקורו במגמה לוהטת הנמצאת מתחת לקרום כדור הארץ. החום מן המגמה מחמם מי תהום המצויים בתוך סלעי הקרום. בדרך זו נוצרים "כיסים" של מים רותחים היוצרים קיטור. לעיתים אלה מתפרצים בצורה של מעיינות חמים וגייזרים. המים החמים והקיטור מנוצלים כאנרגיה גיאותרמית שהיא אנרגיה נקייה ואינה מותירה פסולת מזהמת.
אנרגיה הידרואלקטרית
אנרגיה המופקת ממים נופלים ומומרת לחשמל. בדרך כלל מנצלים מים שנאגרים מאחורי סכר וככל שהמאגר גבוה יותר נדרשים פחות מים להפקת החשמל. אנרגיה הידרואלקטרית נחשבת אנרגיה "נקייה", אולם הסכרים המוקמים על מנת להפיק באמצעותה חשמל גורמים לפגיעות סביבתיות.
אנרגיה סולארית
אנרגיה המופקת מקרני השמש, המהווה מקור עצום לאנרגיה.
אנרגיית רוח
אנרגיה המופקת מתנועת אוויר. הפקת חשמל בכוח הרוח יכולה להיות יעילה רק באיזורים בהן נושבות רוחות, וגם באתרים אלה עלול לחול שינוי בעוצמתה של הרוח, לכן מחייב הדבר הקמת מערכת נוספת לאספקת חשמל שתשמש לגיבוי.
אפיפיט ("צמח אוויר")
צמח, התופס "טרמפ" על צמח אחר, מבלי להיות טפיל עליו. הצמח הנושא משמש כמצע מזון לאפיפיט, ששורשיו אינם מגיעים לקרקע. האפיפיטים קולטים מים ומינרלים מן האוויר.
אפיק (נחל)
תעלה טבעית או המסלול שנחל או נהר זורמים בו.
אפקט (תוצא) החממה
תופעה טבעית וחשובה, השומרת על חומו של כדור הארץ ומונעת ממנו לברוח לחלל. אפקט החממה הוא תוצא פעולתם של גזי חממה טבעיים, המצוים באטמוספרה ולוכדים את אנרגיית החום (קרינה תת-אדומה) הנפלטת מכדור הארץ. עליה בריכוזם של גזי החממה באוויר, או פליטה של גזי חממה מלאכותיים, גורמת להגברת אפקט החממה הטבעי ולהתחממות כדור-הארץ.
אקוויפר (אקווה)
שכבת הקרקע או הסלע שנושאת בתוכה את מי התהום.
אקולוגיה
ענף מדעי, העוסק ביחסי הגומלין בין יצורים חיים לבין סביבתם הפיזיקלית והכימית.
אתרי איסוף פסולת (אס"פים)
מקומות אליהם מביאים את הפסולת המוצקה לצורך הטמנתה.
בוצה
משקע שנוצר בתהליך הטיפול בשפכים.
בוצה משופעלת
אוכלוסייה צפופה של יצורונים (מיקרואורגניזמים) - חיידקים ויצורים זעירים אחרים, המפרקים את החומרים האורגניים שנמצאים בשפכים. רוב מכוני טיהור השפכים המתקדמים בארץ משתמשים בשיטת הבוצה המשופעלת.
ביוגז
ביו-גז הוא גז מתאן, הנקרא גם גז מטמנות. הוא נוצר מאשפה המכילה חומרים אורגניים, שהוטמנה באדמה בתנאים ללא חמצן. האשפה המוטמנת תוססת ויוצרת גז מתאן.
ביודיזל
ביודיזל הוא תחליף לסולר. מייצרים אותו משמנים, שמקורם בחי או בצומח. את הביודיזל אפשר לייצר גם משמנים משומשים (שמן טיגון משומש, שומן בעלי-חיים וכדומה).
ביומסה
ביומסה היא שם כולל לחומר האורגני בעולם. כל חומר שמקורו בחי ובצומח, נכלל בביומסה. בחומר האורגני אצורה אנרגיה כימית, שמקורה באנרגיית השמש, שקלטו הצמחים הירוקים. באנרגיה זאת ניתן להשתמש, כדי להפיק אנרגיה מצורות שונות. דוגמה: מתירס ניתן להפיק אתאנול, היכול לשמש כדלק חלופי.
ביוספרה
שכבת החיים על פני כדור-הארץ; כלל היצורים החיים בכל המערכות האקולוגיות בכדור-הארץ.
בית גידול
מקום המחיה; כל גורמי הסביבה, הביוטיים (החיים) והאביוטיים (הדוממים), בסביבה מסוימת, המשמשים את צורכי הקיום של יצור מסוים. דוגמה: חוף הים הוא בית גידול, שגורמי הסביבה בו שונים מאלה של בית הגידול יער.
גודש תנועה (גודש תחבורה)
מצב, בו צפיפות כלי הרכב בכביש היא גבוהה מאוד, קרוב לסף היכולת של הכביש להכיל אותם.
גז טבעי
תערובת של חומרים הנקראים פחמימנים גזיים (בעיקר מתאן, המהווה כ- 85% ממנה). הגז הטבעי מצוי במעמקי האדמה, בדרך כלל בקרבת נפט גולמי. משמש כחומר דליקה, מצוי בשפע, בעירתו נקייה והוא נוח לחלוקה.
גזי חממה
גזים, המצוים באטמוספרה של כדור-הארץ ואחראיים לתופעת "אפקט החממה". גזי החממה קולטים את קרינת החום (קרינה תת-אדומה) שפולט כדור הארץ ומונעים ממנה לברוח אל החלל. כך שומרים גזי החממה על חומו של כדור הארץ. החשובים שבהם הם: אדי מים, פחמן דו-חמצני, מתאן וחנקן תת-חמצני. עליה בריכוזם של גזי החממה עקב פעילות האדם גורמת להגברת אפקט החממה ולהתחממות כדור הארץ.
גן לאומי
שטח ציבורי המשמש לצורכי נופש או לשמירה על ערכי טבע ונוף ועל ערכים בעלי חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית וארכיטקטונית.
גפ"מ
גפ"מ הם ראשי התיבות של גז פחמימני מעובה. גפ"מ מוכר יותר בשמו העממי גז בישול, והוא מורכב מתערובת של הגזים בוטאן ופרופאן.
גפרית דו חמצנית
הגפרית הדו-חמצנית היא מזהם אוויר הנוצר באופן טבעי בהתפרצויות של הרי געש. שריפת חומרי דלק המכילים גפרית בתחנות הכח ובתעשיה פולטת לאוויר עוד מחומר מזיק זה. הגפרית הדו-חמצנית נוטה להיצמד לחלקיקים שבאוויר, שאנו שואפים לריאותינו. כיום משתדלים להשתמש בסוגי דלק ופחם, שכמות הגפרית בהם נמוכה (דלי גפרית), או בגז טבעי. ואכן, פליטת הגפרית הדו-חמצנית לאוויר פחתה, אם כי הבעיה לא נפתרה לגמרי. גפרית דו חמצנית היא אחד הגורמים לתופעת הגשם החומצי, יחד עם תחמוצות החנקן.
גשם חומצי
שם כולל למשקעים (גשם, שלג, טל) שדרגת החומציות שלהם (ה-pH) נמוכה. גשם חומצי הוא אחת מתופעות הלואי של זיהום האוויר והוא גורם לנזקים חמורים לסביבה - לחי, לצומח ולדומם.
דיספרסנטים
חומרים, הגורמים לפירוק השמן לטיפות זעירות, למיהול ולהתפרקות השמן בים בתהליכים טבעיים. את הדיספרסנטים מרססים על כתם השמן מהאוויר ובאמצעות כלי שיט.
דלק דל גופרית
דלק, שמכיל כמות קטנה של גופרית ולכן מזהם פחות את האוויר.
דלק נטול עופרת
בעבר היו מוסיפים לדלק עופרת, כדי לשפר את תכונותיו. כיום, בעיקר תודות לטכנולוגיות חדשות (ממיר קטליטי) הופחתה תכולת העופרת בדלק, וכמות העופרת באוויר פחתה בצורה ניכרת. מה- 15.8.1993 מחוייב כל נהג ישראלי שברשותו מכונית חדשה, משנת 1994 ומעלה, לצייד את רכבו בממיר קטליטי ולהשתמש בדלק נטול עופרת.
דלקים מאובנים (דלקים פוסיליים)
המונח דלקים מאובנים כולל את הפחם, את הנפט ואת הגז הטבעי. דלקים אלו נוצרו לפני מאות מיליוני שנים, משאריות של צמחים ובעלי חיים ששקעו והתאבנו על קרקעית האוקיינוסים הקדומים ובמקווי מים ביבשה.
החפה
תופעה, בה לוויתנים ויונקים ימיים אחרים עולים על החוף ללא סיבה נראית לעין. למרות מאמצי ההצלה, לעתים קרובות מסתיימת ההחפה במות היונקים הימיים.
הטמנה
שיטה לסילוק פסולת מוצקה בה נערמת הפסולת ומכוסה בעפר.
הכחדת מינים
היעלמות גמורה של כל האוכלוסיה של מין (צמח או בעל-חיים) בסביבה מסוימת, כתוצאה משינוי בתנאי הסביבה, כולל שינוי מעשה ידי האדם. דוגמה: בעבר חיו בארץ אריות, אך הם נכחדו כתוצאה מציד.
הפחתה (של כמות הפסולת)
הקטנת השימוש באריזות ובחומרים אחרים במטרה להקטין את כמות הפסולת המוצקה המצטברת.
הפרדה במקור
שיטה לאיסוף פסולת מסוגים שונים, תוך הפרדה בין מרכיבי הפסולת השונים לדוגמה: איסוף נייר, זכוכית ופסולת אורגנית. כל סוג במכל נפרד.
השבת משאבים
מיחזור, הפיכת פסולת לאנרגיה, טיהור מים - כל אלו הן פעולות שבהן משיבים=מחזירים לשימוש חומרים, הנחשבים כפסולת. השבת החומרים מונעת בזבוז של משאבי כדור הארץ, מפחיתה את הזיהום הסביבתי ומסייעת בשמירה על איכות הסביבה.
התחממות כדור-הארץ (התחממות גלובלית)
מאז שנת 1860 עלתה טמפרטורת כדור הארץ בערך בחצי מעלה. בעשרות השנים האחרונות הואץ תהליך ההתחממות, והטמפרטורה על פני כדור הארץ צפויה לעלות ב- 1-3.5 מעלות צלסיוס עד שנת 2100. מקורה של תופעת התחממות כדור-הארץ בהגברת אפקט החממה עקב פעילות בני האדם.
התמרה
שרפת מרכיבים של פסולת מוצקה (נייר, עץ, פלסטיק וכד') וניצול האנרגיה המשתחררת בתהליך השרפה לייצור חשמל, להסקה ביתית ולמפעלי תעשייה.
התערבות האדם בטבע
מגוון רחב של פעולות שהאדם מבצע, המשפיעות על הסביבה ומשנות אותה, כגון: בנייה, כריתה, שימוש במשאבים, זיהום וכדומה.
התפלה (של מים)
הוצאת מלחים ממים מלוחים כדי שיהיו ראויים לשימוש.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו