על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מאגר מושגים

מאגר מושגים

להבין על מה כולם מדברים
רשימת מושגים
(ה)חור באוזון
שם שניתן לתופעה של הידלדלות כמות האוזון בשכבת האוזון, הנצמאת בסטרטוספרה. ה"חור באוזון" נצפה לראשונה בשנת 1980 באנטארקטיקה. דרך ה"חור באוזון" כמות גדולה של קרינה על-סגולה מסוכנת חודרת אל הקרקע.
אגן היקוות (אגן ניקוז)
שטח ארץ טבעי המנוקז על ידי נחל או נהר, או כלל השטח ממנו זורמים מים אל אגם.
אוזון "טוב"
גז המצוי בשכבות הגבוהות של האטמוספרה. שם הוא מגן עלינו מפני הקרינה העל-סגולה המזיקה, שמקורה בשמש.
אוזון "רע"
גז האוזון הנמצא בשכבות הנמוכות של האטמוספירה, כלומר באוויר שאנו נושמים - הוא מזהם אוויר רעיל. האוזון ה'רע' הוא תוצאה של פעולת קרני השמש על מזהמי אוויר, ובעיקר על פחמימנים ועל תחמוצות חנקן. האוזון ה'רע' פוגע במערכת הנשימה וגורם לגירוי ניכר בעיניים ובאף.
אזור חיץ
אזור של בין 100 ל-150 מטרים בדרך כלל המיועד למנוע התפשטות שריפות מאזורים עתירי צומח וערכי טבע אל היישובים, או להפך. באזור החיץ נעשה דילול מסיבי של הצומח המעוצה ורעייה של הצומח העשבוני.
אטמוספרה
שכבת הגזים העוטפת את כדור-הארץ, אשר מכילה חנקן, חמצן, פחמן דו-חמצני, אדי מים ועוד. עובייה הממוצע של האטמוספרה כ-90 ק"מ.
אמנת המסגרת של האומות המאוחדות בדבר שינוי האקלים
אמנת המסגרת של האומות המאוחדות בדבר שינוי האקלים נועדה על מנת להילחם בתופעת התחממות כדור הארץ ובשינויים האקלימיים הנובעים ממנה. האמנה מגדירה מסגרת של פעילות להפחתת פליטה של גזי חממה, האחראיים לתופעה זו. פרוטוקול קיוטו הוא תוספת לאמנה, ובו מפורטים 6 גזי החממה העיקריים והיעדים להפחתת הפליטה שלהם.
אנרגיה
האנרגיה מאפשרת ביצוע עבודה וניתן למדוד אותה באופן כמותי. מקורה של האנרגיה בחומר; כל חומר מורכב מאטומים וכל אטום מכיל אנרגיה. כמות האנרגיה בעולם נשמרת: אין היא יכולה להיווצר מעצמה או לכלות את עצמה, אבל האנרגיה יכולה לשנות צורה, למשל: מאנרגיה כימית (של פחם) לאנרגיה חשמלית; מאנרגיה סולארית (של השמש) לאנרגיית חום.
אנרגיה גיאותרמית
אנרגיה המופקת מחום תת-קרקעי. חום זה מקורו במגמה לוהטת הנמצאת מתחת לקרום כדור הארץ. החום מן המגמה מחמם מי תהום המצויים בתוך סלעי הקרום. בדרך זו נוצרים "כיסים" של מים רותחים היוצרים קיטור. לעיתים אלה מתפרצים בצורה של מעיינות חמים וגייזרים. המים החמים והקיטור מנוצלים כאנרגיה גיאותרמית שהיא אנרגיה נקייה ואינה מותירה פסולת מזהמת.
אנרגיה הידרואלקטרית
אנרגיה המופקת ממים נופלים ומומרת לחשמל. בדרך כלל מנצלים מים שנאגרים מאחורי סכר וככל שהמאגר גבוה יותר נדרשים פחות מים להפקת החשמל. אנרגיה הידרואלקטרית נחשבת אנרגיה "נקייה", אולם הסכרים המוקמים על מנת להפיק באמצעותה חשמל גורמים לפגיעות סביבתיות.
אנרגיה סולארית
אנרגיה המופקת מקרני השמש, המהווה מקור עצום לאנרגיה.
אנרגיית רוח
אנרגיה המופקת מתנועת אוויר. הפקת חשמל בכוח הרוח יכולה להיות יעילה רק באיזורים בהן נושבות רוחות, וגם באתרים אלה עלול לחול שינוי בעוצמתה של הרוח, לכן מחייב הדבר הקמת מערכת נוספת לאספקת חשמל שתשמש לגיבוי.
אפיפיט ("צמח אוויר")
צמח, התופס "טרמפ" על צמח אחר, מבלי להיות טפיל עליו. הצמח הנושא משמש כמצע מזון לאפיפיט, ששורשיו אינם מגיעים לקרקע. האפיפיטים קולטים מים ומינרלים מן האוויר.
אפיק (נחל)
תעלה טבעית או המסלול שנחל או נהר זורמים בו.
אפקט (תוצא) החממה
תופעה טבעית וחשובה, השומרת על חומו של כדור הארץ ומונעת ממנו לברוח לחלל. אפקט החממה הוא תוצא פעולתם של גזי חממה טבעיים, המצוים באטמוספרה ולוכדים את אנרגיית החום (קרינה תת-אדומה) הנפלטת מכדור הארץ. עליה בריכוזם של גזי החממה באוויר, או פליטה של גזי חממה מלאכותיים, גורמת להגברת אפקט החממה הטבעי ולהתחממות כדור-הארץ.
אקוויפר (אקווה)
שכבת הקרקע או הסלע שנושאת בתוכה את מי התהום.
אקולוגיה
ענף מדעי, העוסק ביחסי הגומלין בין יצורים חיים לבין סביבתם הפיזיקלית והכימית.
אתרי איסוף פסולת (אס"פים)
מקומות אליהם מביאים את הפסולת המוצקה לצורך הטמנתה.
בוצה
משקע שנוצר בתהליך הטיפול בשפכים.
בוצה משופעלת
אוכלוסייה צפופה של יצורונים (מיקרואורגניזמים) - חיידקים ויצורים זעירים אחרים, המפרקים את החומרים האורגניים שנמצאים בשפכים. רוב מכוני טיהור השפכים המתקדמים בארץ משתמשים בשיטת הבוצה המשופעלת.
ביוגז
ביו-גז הוא גז מתאן, הנקרא גם גז מטמנות. הוא נוצר מאשפה המכילה חומרים אורגניים, שהוטמנה באדמה בתנאים ללא חמצן. האשפה המוטמנת תוססת ויוצרת גז מתאן.
ביודיזל
ביודיזל הוא תחליף לסולר. מייצרים אותו משמנים, שמקורם בחי או בצומח. את הביודיזל אפשר לייצר גם משמנים משומשים (שמן טיגון משומש, שומן בעלי-חיים וכדומה).
ביומסה
ביומסה היא שם כולל לחומר האורגני בעולם. כל חומר שמקורו בחי ובצומח, נכלל בביומסה. בחומר האורגני אצורה אנרגיה כימית, שמקורה באנרגיית השמש, שקלטו הצמחים הירוקים. באנרגיה זאת ניתן להשתמש, כדי להפיק אנרגיה מצורות שונות. דוגמה: מתירס ניתן להפיק אתאנול, היכול לשמש כדלק חלופי.
ביוספרה
שכבת החיים על פני כדור-הארץ; כלל היצורים החיים בכל המערכות האקולוגיות בכדור-הארץ.
בית גידול
מקום המחיה; כל גורמי הסביבה, הביוטיים (החיים) והאביוטיים (הדוממים), בסביבה מסוימת, המשמשים את צורכי הקיום של יצור מסוים. דוגמה: חוף הים הוא בית גידול, שגורמי הסביבה בו שונים מאלה של בית הגידול יער.
גודש תנועה (גודש תחבורה)
מצב, בו צפיפות כלי הרכב בכביש היא גבוהה מאוד, קרוב לסף היכולת של הכביש להכיל אותם.
גז טבעי
תערובת של חומרים הנקראים פחמימנים גזיים (בעיקר מתאן, המהווה כ- 85% ממנה). הגז הטבעי מצוי במעמקי האדמה, בדרך כלל בקרבת נפט גולמי. משמש כחומר דליקה, מצוי בשפע, בעירתו נקייה והוא נוח לחלוקה.
גזי חממה
גזים, המצוים באטמוספרה של כדור-הארץ ואחראיים לתופעת "אפקט החממה". גזי החממה קולטים את קרינת החום (קרינה תת-אדומה) שפולט כדור הארץ ומונעים ממנה לברוח אל החלל. כך שומרים גזי החממה על חומו של כדור הארץ. החשובים שבהם הם: אדי מים, פחמן דו-חמצני, מתאן וחנקן תת-חמצני. עליה בריכוזם של גזי החממה עקב פעילות האדם גורמת להגברת אפקט החממה ולהתחממות כדור הארץ.
גן לאומי
שטח ציבורי המשמש לצורכי נופש או לשמירה על ערכי טבע ונוף ועל ערכים בעלי חשיבות היסטורית, ארכיאולוגית וארכיטקטונית.
גפ"מ
גפ"מ הם ראשי התיבות של גז פחמימני מעובה. גפ"מ מוכר יותר בשמו העממי גז בישול, והוא מורכב מתערובת של הגזים בוטאן ופרופאן.
גפרית דו חמצנית
הגפרית הדו-חמצנית היא מזהם אוויר הנוצר באופן טבעי בהתפרצויות של הרי געש. שריפת חומרי דלק המכילים גפרית בתחנות הכח ובתעשיה פולטת לאוויר עוד מחומר מזיק זה. הגפרית הדו-חמצנית נוטה להיצמד לחלקיקים שבאוויר, שאנו שואפים לריאותינו. כיום משתדלים להשתמש בסוגי דלק ופחם, שכמות הגפרית בהם נמוכה (דלי גפרית), או בגז טבעי. ואכן, פליטת הגפרית הדו-חמצנית לאוויר פחתה, אם כי הבעיה לא נפתרה לגמרי. גפרית דו חמצנית היא אחד הגורמים לתופעת הגשם החומצי, יחד עם תחמוצות החנקן.
גשם חומצי
שם כולל למשקעים (גשם, שלג, טל) שדרגת החומציות שלהם (ה-pH) נמוכה. גשם חומצי הוא אחת מתופעות הלואי של זיהום האוויר והוא גורם לנזקים חמורים לסביבה - לחי, לצומח ולדומם.
דיספרסנטים
חומרים, הגורמים לפירוק השמן לטיפות זעירות, למיהול ולהתפרקות השמן בים בתהליכים טבעיים. את הדיספרסנטים מרססים על כתם השמן מהאוויר ובאמצעות כלי שיט.
דלק דל גופרית
דלק, שמכיל כמות קטנה של גופרית ולכן מזהם פחות את האוויר.
דלק נטול עופרת
בעבר היו מוסיפים לדלק עופרת, כדי לשפר את תכונותיו. כיום, בעיקר תודות לטכנולוגיות חדשות (ממיר קטליטי) הופחתה תכולת העופרת בדלק, וכמות העופרת באוויר פחתה בצורה ניכרת. מה- 15.8.1993 מחוייב כל נהג ישראלי שברשותו מכונית חדשה, משנת 1994 ומעלה, לצייד את רכבו בממיר קטליטי ולהשתמש בדלק נטול עופרת.
דלקים מאובנים (דלקים פוסיליים)
המונח דלקים מאובנים כולל את הפחם, את הנפט ואת הגז הטבעי. דלקים אלו נוצרו לפני מאות מיליוני שנים, משאריות של צמחים ובעלי חיים ששקעו והתאבנו על קרקעית האוקיינוסים הקדומים ובמקווי מים ביבשה.
החפה
תופעה, בה לוויתנים ויונקים ימיים אחרים עולים על החוף ללא סיבה נראית לעין. למרות מאמצי ההצלה, לעתים קרובות מסתיימת ההחפה במות היונקים הימיים.
הטמנה
שיטה לסילוק פסולת מוצקה בה נערמת הפסולת ומכוסה בעפר.
הכחדת מינים
היעלמות גמורה של כל האוכלוסיה של מין (צמח או בעל-חיים) בסביבה מסוימת, כתוצאה משינוי בתנאי הסביבה, כולל שינוי מעשה ידי האדם. דוגמה: בעבר חיו בארץ אריות, אך הם נכחדו כתוצאה מציד.
הפחתה (של כמות הפסולת)
הקטנת השימוש באריזות ובחומרים אחרים במטרה להקטין את כמות הפסולת המוצקה המצטברת.
הפרדה במקור
שיטה לאיסוף פסולת מסוגים שונים, תוך הפרדה בין מרכיבי הפסולת השונים לדוגמה: איסוף נייר, זכוכית ופסולת אורגנית. כל סוג במכל נפרד.
השבת משאבים
מיחזור, הפיכת פסולת לאנרגיה, טיהור מים - כל אלו הן פעולות שבהן משיבים=מחזירים לשימוש חומרים, הנחשבים כפסולת. השבת החומרים מונעת בזבוז של משאבי כדור הארץ, מפחיתה את הזיהום הסביבתי ומסייעת בשמירה על איכות הסביבה.
התחממות כדור-הארץ (התחממות גלובלית)
מאז שנת 1860 עלתה טמפרטורת כדור הארץ בערך בחצי מעלה. בעשרות השנים האחרונות הואץ תהליך ההתחממות, והטמפרטורה על פני כדור הארץ צפויה לעלות ב- 1-3.5 מעלות צלסיוס עד שנת 2100. מקורה של תופעת התחממות כדור-הארץ בהגברת אפקט החממה עקב פעילות בני האדם.
התמרה
שרפת מרכיבים של פסולת מוצקה (נייר, עץ, פלסטיק וכד') וניצול האנרגיה המשתחררת בתהליך השרפה לייצור חשמל, להסקה ביתית ולמפעלי תעשייה.
התערבות האדם בטבע
מגוון רחב של פעולות שהאדם מבצע, המשפיעות על הסביבה ומשנות אותה, כגון: בנייה, כריתה, שימוש במשאבים, זיהום וכדומה.
התפלה (של מים)
הוצאת מלחים ממים מלוחים כדי שיהיו ראויים לשימוש.
חומר אורגני
חומר המכיל את היסוד פחמן. דוגמה: סוכר.
חומר אי- אורגני
חומר שאינו מכיל את היסוד פחמן. דוגמה: מלח בישול.
חומר בלתי מתכלה
חומר שאינו מתפרק באופן טבעי בטבע על ידי חיידקים או יצורונים אחרים, או שמשך פירוקו ארוך מאוד (עשרות שנים ומעלה). חומר בלתי מתכלה נשאר בסביבה הבטבעית וממשיך לזהם אותה שנים ארוכות לאחר השלכתו. לדוגמה: קלקר הוא חומר בלתי מתכלה.
חומר גלם
חומר, המצוי בצורתו הטבעית. בתעשייה מעבדים בדרך כלל את חומרי הגלם, כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם. חומר גלם יכול להיות טבעי -לדוגמה: נפט, ברזל, עץ וכותנה, או מלאכותי -לדוגמה: פלסטיק.
חומר מתכלה
חומר שמפורק בטבע על ידי חיידקים ויצורונים אחרים לחומרים פשוטים יותר. לדוגמה: שאריות מזון.
חומרים דליקים
חומרים הנדלקים בקלות, כאשר הם נחשפים לניצוץ, לחום או ללהבה. דוגמאות: מדללי צבעים, נוזל להדלקת פחמים, ספריי לשיער.
חומרים מְאַכְּלִים
חומרים הגורמים לכוויות או המאכלים רקמה חיה (למשל: עור) וחומרים אחרים (למשל: מתכות). דוגמאות: חומרים לניקוי תנורים ואסלות, חומצה לניקוי.
חומרים מגרים
חומרים הגורמים לגירוי העור והעיניים, לאודם ולגירוד. דוגמאות: חומרי ניקוי המכילים כלור, נוזלים וטבליות לניקוי כלים
חומרים מתפוצצים
חומרים או אריזות העלולים להתפוצץ בתנאים מסוימים: חשיפה לחום, לאש, לטלטול ועוד. דוגמאות: גז בישול, תרסיס באריזת לחץ .
חומרים רַדְיוֹ-אַקְטִיבִיִים
חומרים, אשר גרעיני האטום שלהם מתפרקים באופן ספונטני (ללא התערבות) ופולטים תוך כדי כך קרינה רדיו-אקטיבית. דוגמאות: אוּרַנְיוּם וְרַדְיוּם
חומרים רעילים
חומרים העלולים לגרום לפגיעה חמורה או למוות, אם הם נבלעים, נשאפים או חודרים דרך העור. דוגמאות: קוטלי חרקים, חומרי ניקוי.
חוסמים צפים
בחוסמים צפים משתמשים כדי למנוע התפשטות כתם שמן בים. החוסמים הצפים הם שרוולי גומי ארוכים שחלקם העליון צף על פני המים וחלקם התחתון בנוי מוילון המצוי מתחת לפני המים.
חלקיקים
חלקיקים הם מזהמי אוויר, המורכבים בדרך כלל מחלקיקי פיח ואבק, אליהם ספוחים חומרים נוספים. המקורות לחלקיקים הם מגוונים. ישנם מקורות טבעיים (כגון: סופות חול או אבקת פרחים), ויש חלקיקים המגיעים אלינו כתוצאה מפעילויות האדם (כגון: מחצבות, עשן מתנורי הסקה ביתיים ומתעשייה, שרפת דלק בכלי רכב ועוד). החלקיקים חודרים אל גופנו דרך מערכת הנשימה, והם עלולים לגרום לגירויים ולקשיים בנשימה. החלקיקים הקטנים ביותר הם המסוכנים ביותר לבריאות, כי הם חודרים עמוק יותר למערכת הנשימה. אנשים בקבוצות סיכון הם, למשל: חולי קצרת (אסתמה), שהם רגישים במיוחד לחלקיקים באוויר.
חמצן
גז חסר צבע וריח, התופס כחמישית מנפח האטמוספירה. החמצן חיוני לנשימה ולקיום של צמחים ושל בעלי-חיים וכן לתהליכי שרפה. בתהליך הנשימה הגוף קולט חמצן ופולט פחמן דו-חמצני. הסימן המדעי הבינלאומי: o2
חנקן
גז חסר צבע וריח, הנפוץ ביותר באטמוספירה של כדור הארץ (חנקן תופס כארבע חמישיות מנפח האטמוספירה). חשיבות החנקן לחיים גדולה - הוא אחד המרכיבים של החומר הגנטי - דנ"א, ומרכיב חשוב ומרכזי ביצירת החלבונים. החנקן משמש בייצור אמוניה, דשנים, צבעים, חומרי נפץ וכחומר מקרר. הסימן המדעי הבינלאומי - N2
טורבינה
מתקן, הממיר אנרגיה של זרימה (של גז או של נוזל) לאנרגיה סיבובית. בתחנת הכוח סיבוב הטורבינה מניע את המחולל (גנרטור).
טורפי-על
בעלי-חיים שאין להם טורפים בטבע הניזונים מהם כשהם בוגרים, והם עצמם ניזונים מיצורים אחרים.
טורפים
יצורים חיים, הניזונים מיצורים אחרים.
ידידותי לאוזון (Ozone friendly)
תווית, המסמלת שהמוצרים הנושאים אותה אינם מכילים פראונים המסוכנים לשכבת האוזון.
יובל
נחל קטן, הנשפך אל תוך נחל גדול יותר או לתוך נהר.
יחסי גומלין
קשרים בין שני יצורים, המשפיעים על כל אחד מהם. למשל: יחסי טפילות, יחסי תחרות וכדומה.
ימה
שטח מים, לרוב טבעי, המוקף יבשה ואינו מחובר לים או לאוקיינוס (לדוגמה: הכנרת).
יצורונים (מיקרואורגניזמים)
חיידקים, פטריות ויצורים זעירים אחרים.
יצרנים
יצורים חיים, כמו צמחים ואצות, שאינם ניזונים ביצורים אחרים, אלא מייצרים את מזונם בעצמם מחומרים פשוטים (כמו: מים, פחמן ו-חמצני ומלחים) שהם קולטים מן הסביבה.
כלי רכב הִיבְּרִידִיים
כלי הרכב ההיברידיים מונעים בשני מקורות אנרגיה: מקור חשמלי ומקור של שרפה פנימית.
כלי רכב חשמליים
כלי רכב חשמליים מונעים באנרגיה חשמלית. מקור האנרגיה החשמלית הוא בסוללות (בטריות) (קיימים גם כלי רכב חשמליים המונעים באמצעות תאי דלק).
מִשְׁקָל סְגוּלִי
המשקל הסגולי הוא תכונה אופיינית של חומר, והוא מוגדר: היחס בין משקלו של החומר לבין המשקל של נפח זהה של מים. את המשקל הסגולי מבטאים ביחידות של גרם לסמ"ק (סמ"ק הוא יחידת נפח = סנטימטר מעוקב). דוגמה: בהשוואת המשקל של נפח מסוים של מים לנפח זהה של כספית, תשקול הכספית פי 13.5 יותר מהמים. לכן, משקלה הסגולי של הכספית הוא 13.5 גרם לסמ"ק.
מֵי נֵטֶל
מי ים, בהם ממלאות מכליות את תאיהן הריקים, כדי לייצב אותן בים הפתוח בהפלגה ללא מטען. את המים האלה, המעורבים בשיירי שמן, מסלקים לפני ההטענה, על-פי-רוב בלב ים - באופן בלתי חוקי.
מֵי שִׁיפּוּלִים
שיירי דלק ושמן המצטברים בשיפולי האנייה כתוצאה מתפעול מנועיה.
מֶטֶר מְעוּקָב (מ"ק)
מֶטֶר מְעוּקָב - כמות המים נמדדת ביחידות של מטר מעוקב (בקיצור: מ"ק). כמה זה מטר מעוקב? מטר מעוקב = נפח של קובייה, אשר רוחבה, גובהה ועומקה שווים כל אחד למטר. במטר מעוקב יש הרבה מאוד מים!
מַתָכוֹת כְּבֵדוֹת
מתכות כבדות הן מתכות שמשקלן הסגולי גדול יחסית. למשל: כספית, קדמיום ועופרת. זיהום הסביבה במתכות כבדות, כתוצאה מפעילות של תעשייה ושל תחבורה, מסכן את בריאות האדם. זיהום הים במתכות כבדות פוגע קשות בבעלי-החיים הימיים ובאופן עקיף - גם בבני האדם הניזונים מהם.
מארג מזון
שרשרות מזון אחדות בעלות מרביבים משותפים, המתקיימות באותה סביבת חיים.
מגוון המינים
המספר הכולל של המינים בחברה מסוימת. דוגמה: מגוון המינים בשונית האלמוגים גדול בהרבה ממגוון המינים החיים בים הפתוח.
מדד איכות האוויר - מא"ה
מדד איכות האוויר נותן מידע על איכות האוויר. המדד מחושב על פי הריכוזים של המזהמים העיקריים באוויר. למדד איכות האוויר 4 מצבים: טוב (50 עד 100), בינוני (0 עד 50), רע (0 עד 200-) וגרוע (200- עד 400-).
מי תהום
מֵי-תְהוֹם - מים, שנקווים מתחת לפני הקרקע בתוך סדקים ובתוך חללים של שכבות-סלע. שכבת-סלע נושאת מים כזאת נקראת: אַקְוִויפֶר (ובעברית: אַקְוָוה).
מיחזור
תהליך עיבוד או השבה של חומרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה, אשר לה יועדו בראשונה או כחומרי גלם
מים חלופיים
מַיִם חֲלוּפִיִים - מים "עם מעט עזרה מבני האדם", כלומר - מֵי שְׁפָכִים מְטוֹהָרִים, מֵי אִיגוּם (ריכוז וצבירה) של שיטפונות וכן מַיִם מוּתְפָּלִים (מים מלוחים, שהמלח הוצא מהם).
מים מליחים
מים שרמת המלחים בהם גבוהה מזו שבמים שפירים, אך נמוכה מזו של מים מלוחים (כמו מי ים). מים מליחים מכילים בין גרם אחד ל-17 גרם מלחים לליטר.
מים עיליים
מַיִם עִלִיִים - מים, הזורמים על פני השטח בנחלים, או נאגרים ביָמוֹת ובמאגרים.
מים שפירים
מים שאיכותם טובה והם ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר.
מין
קבוצה של יצורים בעלי תכונות משותפות, המסוגלים להתרבות ביניהם ולהעמיד צאצאים פוריים. דוגמה: כלנית וסביון הם פרחים ממינים שונים ולכן אינם מסוגלים להפרות זה את זה ולהעמיד צאצאים פוריים.
מכון לטיהור שפכים (מל"ש)
מפעל שבו מטהרים שפכים והופכים אותם לקולחים הראויים לחקלאות ולתעשייה.
ממיר קטליטי
מכשיר, המותקן בכלי רכב והופך (ממיר) את המזהמים הנפלטים על-ידם (פחמן חד חמצני, פחמימינים ותחמוצות חנקן) לחומרים לא רעילים (אדי מים ופחמן דו חמצני). עופרת בדלק הורסת את הממיר ולכן רכב שבו מותקן ממיר חייב לתדלק בדלק נטול עופרת. מה- 15.8.1993 מחוייב כל נהג שברשותו מכונית חדשה לצציד אותה בממיר קטליטי.
מעיין
נביעה טבעית של מי תהום.
מערכת אקולוגית
מערכת של גורמים חיים (בעלי חיים וצמחים), גורמים דוממים (אדמה, מים וכו') וגורמי הסביבה (כמו הטמפרטורה) המשפיעים עליהם, הנמצאים בשטח נתון. הגורמים במערכת האקולוגית משפיעים זה על זה ומקיימים ביניהם קשרי גומלין.
מפלס מי הכינרת
גובה פני המים בימת הכינרת.
מפלס מי התהום
גובה המשטח העליון של פני המים באקוויפר.
מצב צבירה
ביטוי המתאר את מצבו של חומר ומתייחס לתכונות כמו צורה ונפח. קיימים שלושה מצבי צבירה: גז, נוזל ומוצק. המים הם החומר היחיד בכדור הארץ הנמצא בטבע בו זמנית בכל שלושת מצבי הצבירה שלו - קרח (מוצק), מים (נוזל) ואדים (גז).
מקורות אנרגיה מתחדשים
מקורות אנרגיה, שאנו יכולים להשתמש בהם שוב ושוב, והם מתחדשים בפרק זמן קצר. דוגמה: אנרגיית השמש, אנרגיית הרוח, ביומסה.
מקורות אנרגיה מתכלים
מקורות אנרגיה, שאנו מכלים בהדרגה ואשר ייצור שלהם מחדש יארך פרק זמן ממושך. דוגמה: פחם, נפט.
מרכז מיחזור
מקום בו מותקנים מכלים ייעודיים לשם הפרדת הפסולת לצורך מיחזורה או לשימוש חוזר לאותה מטרה.
משקעים
משקעים - ‏חלקיקי מים נוזלים או מוצקים, היורדים מן העננים בצורת גשם, שלג, ברד וגבישי קרח.
נִטּוּר
מעקב ובקרה אחרי תנאים או תהליכים באמצעות מכשור שאינו משפיע עליהם. דוגמה: ניטור איכות האוויר. מושג זה שאול מהמילה נוטר - שוטר.
נגר עילי (מי נגר)
זרימת מים על פני הקרקע לאחר ירידת הגשם, וזרימת מים בנחלים ובנהרות.
נחל איתן
נחל שמים זורמים בו כל השנה.
נחל אכזב
נחל שזורמים בו מים רק בעונת הגשמים.
סביבה
המקום בו אנו חיים. הסביבה מורכבת ממרכיבים חיים (ביוטים), כמו חי, צומח וממרכיבים שאינם חיים (אביוטים), כמו קרקע, מים, אוויר.
סטרטוספרה
תחום גבהים באטמוספרה, בין הגבהים 12 עד 50 ק"מ מעל פני הקרקע. בסטרטוספרה נמצאת שכבת האוזון. חומרים הנכנסים לסטרטוספרה, כמו, למשל, זיהום אוויר או אפר געשי, נלכדים בה למשך שנים ארוכות.
ספקטרום אלקטרומגנטי
הספטקרום האלקטרומגנטי מתאר את סוגי הקרינה השונים ואת טווח האנרגיה שלהם, מהקרניים בעלות האנרגיה הנמוכה ביותר (קרני רדיו) ועד לקרניים בעלות האנרגיה הגבוהה ביותר (קרני גמה).
עופרת
אחד ממזהמי האוויר המסוכנים ביותר, שמקורו בעיקר בכלי רכב אך גם בתעשיה. חשיפה לחומר זה, אפילו לכמויות קטנות יחסית, עלולה לגרום לפגיעה במערכת במערכת הדם ובכליות, פגיעה בייצור תאי דם אדומים, במח העצמות ועוד.
ערפיח
ערפיח (ערפל+פיח, smog) הוא תופעה מסוכנת של זיהום אוויר. הערפיח מגביל את הראות ובנוסף יש לו השפעות בריאותיות כמו צריבה בעיניים והפרעה בנשימה.
פחמן דו-חמצני
גז חסר צבע וריח, תרכובת של שני אטומי חמצן עם אטום אחד של פחמן. בתהליך הנשימה הגוף קולט חמצן ופולט פחמן דו-חמצני. פחמן דו-חמצני מצוי באופן טבעי באוויר אולם כמותו הולכת ועולה מדי שנה, כתוצאה מתהליכי שרפה של דלקים, הפולטים לאוויר כמויות גדולות של גז זה. העלייה בכמות הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה היא אחד מהגורמים לאפקט החממה. הסימן המדעי הבינלאומי: co2
פיתוח בר-קיימא
מושג המתייחס לניהול משאבי הסביבה, תכנון ופיתוח מבוקר של פעילות האדם כלפי סביבתו. פיתוח בר-קיימא מנסה ליצור איזון בין צורכי האדם בעולם המודרני לבין משאבי הטבע והסביבה, תוך התחשבות מרבית בשמירה על משאבי כדור הארץ לדור הזה ולדורות הבאים.
פיתוח סביבתי
שינויים שהאדם מבצע בסביבה: בנייה, חציבה, שינוי בתוואי קרקע וכדומה. כדי להקטין עד כמה שאפשר את הפגיעה בסביבה הטבעית, יש לתכנן היטב את הפיתוח.
פלנקטון
יצורים זעירים, המרחפים במי הים. הפיטופלנקטון (פיטו = צמח, פלנקטון = מרחפים במים)הם צמחים זעירים והם מהווים את החוליה הראשונה בשרשרת המזון בים. הזואולנקטון הם בעלי חיים זעירים (זואו = בעלי חיים).
פסולת למיחזור
חומרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למיחזור שהושלכו או המיועדים להשלכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטכסטיל.
פראונים (CFC)
שם תעשייתי שניתן לשורה ארוכה של תרכובות כימיות מלאכותיות בשם כלורו-פלואורו-פחמימנים, הפוגעות בשכבת האוזון. חומרים אלה מכילים את היסודות כלור ופלואור, והם משמשים בתרסיסים ובמערכות קירור ומיזוג אוויר.
פרוטוקול קיוטו
פרוטוקול קיוטו הוא חלק מאמנת המסגרת של האומות המאוחדות בדבר שינוי האקלים, שמטרתה להילחם בתופעת התחממות כדור הארץ ובשינויים האקלימיים הנובעים ממנה. פרוטוקול קיוטו מפרט את 6 גזי החממה העיקריים, האחראיים לופעת התחממות כדור הארץ ואת היעדים להפחתת הפליטה שלהם. לכל מדינה נקבעו יעדים משלה, בהתאם לרמות הזיהום בשטחה. מכיוון שהארצות המפותחות, שבהן התעשייה מפותחת יותר והצריכה גדולה יותר, פולטות יותר גזי חממה מארצות מתפתחות, הפרוטוקול מחייב אותן להפחית יותר את הפליטה. היעד הוא להפחית את הפליטה של גזי החממה ב5% לפחות (מרמת הפליטה ב1990) בין השנים 2008-2012.
צמחוניים
יצורים חיים הניזונים מצמחים.
צרכנים
יצורים חיים, הניזונים מן היצרנים שבשרשרת המזון.
קו אדום עליון
קו הגובה 209- מטרים, שהוא הגובה העליון המותר למפלס מי הכינרת. כאשר מי הכינרת מגיעים לגובה זה פותחים את סכר דגניה כדי למנוע הצפה.
קו אדום תחתון
קו הגובה 215- מטרים, שהוא הגובה התחתון (הנמוך ביותר) המותר למפלס מי הכינרת. כאשר מי הכינרת מגיעים אל מתחת לקו זה מפחיתים או מפסיקים את שאיבת המים ממנה.
קולחים (מי קולחים)
שפכים שעברו תהליך טיהור ומשמשים לחקלאות ולתעשייה.
קרינה
אנרגיה, הנעה בצורה של גלים או בצורה של חלקיקים.
קרינה לא-מייננת
קרינה, שהאנרגיה שלה נמוכה מכדי "לקרוע" אלקטרון מהאטום ולגרום לשינויים בחומר.דוגמאות: קרינה מתנורי מיקרוגל; קרינה מטלפונים ניידים; קרינה ממתקני חשמל
קרינה מייננת
קרינה, שהיא בעלת אנרגיה גבוהה מספיק כדי "לקרוע" אלקטרון מהאטום, וכדי לגרום לשינויים בחומר ובגופם של היצורים החיים. דוגמאות: קרני X, המשמשות בצילומי רנטגן; קרינה רדיו-אקטיבית.
קרינה על-סגולה
קרינה, המגיעה מהשמש, והיא בעלת אורך-גל קצר ואנרגיה גבוהה. הקרינה העל סגולה המסוכנת ביותר גורמת לשינויים בחומר התורשתי המצוי בתאים של בני אדם, של בעלי-חיים ושל צמחים. בבני האדם, למשל, הקרינה העל-סגולה פוגעת בעיניים ובעור (קמטים, פגמים וסרטן העור).
קרינה קוסמית
"גשם" של חלקיקים טעונים,בעלי אנרגיה גבוהה, ה"מפציץ" את כדור הארץ. מקורה של קרינה זו בחלל.
קרינה רַדְיוֹ-אַקְטִיבִית
קרינה, הנפלטת כתוצאה מהתפרקות של גרעיני האטום של יסודות מסוימים. ישנם סוגים שונים של קרינה רדיו-אקטיבית - קרני אלפא, בעלות האנרגיה הנמוכה ביותר (שהיא למעשה גרעינים של הליום), קרני בטא (שהן אלקטרונים או פוזיטרונים), בעלות אנרגיה גבוהה יותר, וקרני גמה-קרינה אלקטרומגנטית בעלת אנרגיה גבוהה מאוד, היכולה לחדור אפילו קיר של בטון. קרינה רדיו-אקטיבית נפלטת באופן ספונטני (ללא התערבות) מגרעינים של יסודות רדיו-אקטיביים טבעיים, כגון אוּרַנְיוּם וְרַדְיוּם. ניתן לגרום לפליטה של קרינה רדיו-אקטיבית גם מגרעינים של יסודות שאינם רדיו-אקטיביים, על ידי "הפצצת" הגרעין שלהם בחלקיקים.
קרני X (קרני רנטגן)
קרניים בעלות אנרגיה גבוהה, היכולות לחדור לעומק הגוף. באמצעות צילום הרנטגן אפשר לזהות שברים בגוף, לאתר חורים בשינים ועוד. חוץ מאשר לצרכים רפואיים, קרינת רנטגן משמשת בשימושים רבים נוספים, לדוגמה: איתור מטעני חבלה במזוודות נוסעים.
רֵאָה יְרֻקָּה
שטח צמחייה ירוק בלב אזור עירוני; אזור פארקים בתוך עיר או כרך המיועד לנוי, לבילוי שעות הפנאי ולשמירה על האיזון האקולוגי. (רב-מילים, מטח)
שאיבת יתר
שאיבה של מים ממאגרי מי-התהום (האקוויפרים) בכמות גדולה יותר מכמות המים הנכנסת אליהם.
שימוש חוזר
שימוש באותו מוצר מספר פעמים ללא השלכתו לאשפה. לדוגמה: בקבוקי זכוכית הניתנים למילוי חוזר.
שכבת האוזון
אזור בסטרסוספרה, בו נמצא ריכוז גבוה של הגז אוזון. שכבת האוזון חיונית לקיום חיים על-פני כדור-הארץ ומשמשת כשכבת מגן המסננת את הקרינה העל-סגולה של השמש. שימוש בפראונים ובחומרים אחרים גורם להדלדלות האוזון בשכבה ולתופעה הנקראת: החור באוזון.
שמורת טבע
שטח מוגדר בו נשמרים ערכי הטבע - החי, הצומח והדומם - מפני שינוי, השחתה או הכחדה, באמצעות תקנות וחוקים ממשלתיים.
שפך הנחל
המקום בו הנחל נשפך למקור מים אחר כמו ים, ימה, אגם או נהר.
שפכים
מי ביוב, מים מזוהמים אחרי שהשתמשו בהם בשימוש ביתי, תעשייתי או אחר.
שרשרת מזון
כינוי לקבוצת יצורים חיים, הניזונים אחד מן השני.
תאי דלק
תא דלק מייצר אנרגיה חשמלית מדלק מימני. כיצד זה פועל? תאי הדלק מייצרים אנרגיה בתהליך כימי: התרכבות של היסודות מימן וחמצן. תהליך זה משחרר אנרגיה חשמלית, והתוצר הוא פשוט ונקי – מים!
תחמוצות חנקן
קבוצה של מזהמי אוויר, שהם תרכובות של חמצן וחנקן. מקור תחמוצות החנקן באוויר הוא מכלי רכב ומתחנות כח. תחמוצות החנקן פוגעות במערכת הנשימה של האדם ושל בעלי-חיים וגורמות נזק קשה לצמחייה. המפגש של תחמוצות אלה עם אדי המים שבאוויר יוצר חומצה, הגורמת ליצירת גשם חומצי.
תחנת כוח במחזור משולב (מחז"מ)
בתחנת-כוח, הפועלת במחזור משולב, מפעילים במשולב שלוש טורבינות: שתי טורבינות גז וטורבינת קיטור. החום של הגזים, הנפלטים מטורבינת הגז, מנוצל לחימום המים לקיטור, המפעיל את טורבינת הקיטור. באופן זה גם משפרים את תפוקת החשמל בתחנת-הכוח וגם חוסכים חומרי דלק.
תחנת כוח עם טורבינת גז
בתחנת-כוח עם טורבינת גז משתמשים בגזי שרפה דחוסים כדי לסובב את הטורבינה. מקור האנרגיה בתחנת כוח עם טורבינת גז יכול להיות שריפת גז טבעי או שריפת סולר.
תחנת כוח קיטורית
בתחנת-כוח קיטורית מחממים מים לקיטור בתוך דוד שריפה, ואת הקיטור מובילים אל הטורבינה בצינורות מבודדים ובלחץ רב.את החום, הדרוש לייצור הקיטור, מפיקים משריפה של פחם, של מזוט או של סולר.
תכנית מתאר
תכנית מקיפה ארצית, מחוזית או מקומית, המפרטת שימושים עתידיים לכל שטח השיפוט של המדינה או לחלקים ממנה מבחינת ייעוד הקרקע, התוויית רשת דרכים, פיתוח מערכת תברואה ציבורית, מגבלות בנייה וכד'.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו