על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > >

אמנות בין לאומיות

אמנות בינלאומיות לשמירה על אקלים כדור הארץ

הבעיה שלנו היא גם הבעיה שלכם. הפתרון שלכם הוא גם הפתרון שלנו.
תופעות טבע ויצורים חיים אינם מבחינים בגבולות שבני האדם קבעו לצורך חלוקה בין מדינות. הרוח הנושאת אוויר צח מן הים התיכון שבמערב אינה עוצרת בגבול שלנו ממזרח וגם אינה חוזרת לים. כך גם הזיהום: זיהום אוויר נודד ממקום אחד לאחר ומסכן אנשים שחיים הרחק מהמקום שבו הוא נוצר. תופעות עולמיות כמו התחממות כדור הארץ, החור באוזון וצמצום שטחם של יערות הגשם, משפיעות על כל העולם, ולפיכך, מחובתן של כל המדינות להתגייס כדי להתמודד עם התופעות הללו.
לצורך כך חתמו מדינות על אמנות בינלאומיות (הסכמים). אמנות אלו מחייבות את המדינות שחתמו לשמור על הסביבה.

אמנות בינלאומיות בנושא אפקט החממה

הצורך בשיתוף פעולה בינלאומי בהתמודדות עם בעיית התחממות האטמוספרה נדון בוועידות בינלאומיות שבהן התכנסו נציגים ממדינות רבות בעולם. בוועידות אלו נוסחו עקרונות ונחתמו אמנות שבהן נקבעו עקרונות המנחים את המדינות כיצד לפעול כדי למנוע התחממות עולמית.
בין היתר התחייבו המדינות:

  •  
לחקור ולהציג לציבור נתונים של כמות הפליטות והקליטות של גזי החממה. חקירת מקורות הפליטה מתבצעת במקומות שונים, לדוגמה, תחנות כוח, מפעלי תעשייה וכדו'; מקורות הקליטה שבהם נבלעים גזי חממה הם בדרך כלל יערות וחורשות עצים.
  •  
לאמץ קווי מדיניות להקטנת הנזקים מאפקט החממה: א. להפחית את כמות הפליטות של גזי חממה ב. להיערך להתמודדות עם תוצאות אפשריות של ההתחממות הגלובלית, כגון עליה במפלס פני הים ומדבור.
  •  
לעודד פיתוח והעברה של טכנולוגיות שיסייעו להקטנת פליטות גזי חממה.


אמנות בינלאומיות בנושא האוזון

ארגון האו"ם יזם עבודות מחקר וכינוסי מומחים להתוויית צעדים שיש לעשות על מנת לצמצם למינימום את הרס שכבת האוזון.
אמנת וינה - במסגרת אמנה זו התחייבו המדינות החתומות עליה לשתף פעולה במחקר וניטור, לשתף ידע בנושא ייצור ופליטות של גזים המכלים את שכבת האוזון (ODS - Ozone Depleting Substances) ולהעביר דיווחים מבוקרים בשעת הצורך.
פרוטוקול מונטריאול - 46 מדינות חתמו על פרוטוקול מונטריאול בנוגע לחומרים הפוגעים בשכבת האוזון. פרוטוקול מונטריאול כולל בתוכו דרישה להפחתת ייצור וצריכה של חומרים המכלים את שכבת האוזון, והצגת לוח זמנים להוצאה משימוש של חומרים אלו. הפרוטוקול קובע סנקציות (עונשים) כלפי מדינות אשר אינן שותפות לו. מידע מפורט על אמנות בינלאומיות הקשורות לתופעות עולמיות אפשר למצוא באתר המשרד להגנת הסביבה.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו