ביטוח לאומי - על הגובה: ממשל זמין לילדים
כולנו באותה הסירה

"מה זה עניינך?!" – האם אמרתם פעם את המשפט הזה? התכוונתם לומר שמה שאתם עושים משפיע רק עליכם ואינו מעניינו של איש?
מקצת הדברים שאנחנו עושים, משפיעים רק עלינו. אבל רבים מהדברים שאנחנו עושים, משפיעים על חברים, בני משפחה ואפילו על אנשים שאיננו מכירים.
קראו את המשל הבא וחשבו, על מי משפיעים מעשיו של "הקודח בספינה"?

"משל לבני האדם, ש היו יושבין בספינה.
נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו.
אמרו לו חבריו: מה אתה יושב ועושה?!
אמר להם: מה אכפת לכם לא תחתי אני קודח?!
אמרו לו: שהמים עולין ומציפין את הספינה".

(ויקרא רבה ד', ו')השתתפו בחידון "הקודח בספינה" ובדקו מי משפיע על מי.
ערבות הדדית יכולה להיות בסיס למדיניות של ממשלה. איך?
שחקו במשחק "מדינת רווחה" ותגלו.
או עברו לדף הבא וספרו: למה כולנו באותה הסירה, לדעתכם?

קדימה
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!