הרצח הראשון
מדרש בראשית רבה פרשה כב פסקה ז

" ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם (בשדה)"

[חלק א']
על מה היו מדיינים?

אמרו: בואו ונחלוק את העולם. אחד נטל הקרקעות ואחד נטל את המטלטלין.
זה אמר: הארץ שאתה עומד עליה שלי היא.
זה אמר: מה שאתה לובש שלי הוא.
זה אמר: חלוץ!
זה אמר: פרח!
ומתוך כך "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו".

[חלק ב']
על מה היו מדיינים?

שניהם נטלו את הקרקעות ושניהם נטלו את המטלטלין;
ועל מה היו מדיינים? זה אומר: בתחומי בית-המקדש נבנה,
וזה אומר: בתחומי בית-המקדש נבנה, שנאמר "ויהי בהיותם בשדה"
ואין שדה אלא בית-המקדש.
וומתוך כך "ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו".

כעת קראו את המדרש על סיפור "קין והבל" וענו על השאלות:
 1. על פי המדרש, מדוע רצח קין את הבל?
  קין לא אהב את הבל אחיו.
  בין קין להבל הייתה מחלוקת.
  הבל התגרה בקין והעליב אותו.
  סתם, בלא סיבה מיוחדת. 2. על פי חלק א' של המדרש, המחלוקת בין קין להבל הייתה על השאלה:
  מי בעל הקרקעות? ולמי שייכים המטלטלין (בגדים)?
  מי חכם וחזק יותר?
  מי יפה ומוצלח יותר?
  מי הבכור במשפחה? 3. על פי חלק ב' של המדרש, המחלוקת הייתה על:
  אמונה באלוהים.
  בשטח של מי מהאחים יקום בית המקדש.
  מי קרוב יותר לה'.
  כל התשובות נכונות.
האם פתר קין את המחלוקת ביניהם על ידי הריגת הבל? מה דעתכם?
כל התגובות
האם פתר קין את המחלוקת ביניהם על ידי הרגת הבל? (יהונתן 14.07.2017)
לא בדיוק
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!