ֳ¹ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ¦ֳ·ֳ°ֳ©ֳ­

ֳ¬ֳ„ֳ´ֳ€ֳ²ֳˆֳ®ֳ„ֳ©ֳ­ ֳ ֳ‚ֳ°ֳˆֳ¹ֳ‘ֳ„ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ€ֳ©ֳ‰ֳ ֳˆֳ¹ֳ‘ֳ„ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ„ֳ÷ֳ€ֳ¬ֳ¥ֳ‰ֳ°ֳ€ֳ°ֳ„ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ�ֳ‡ֳ®ֳ�ֳˆֳ₪ ֳ·ֳˆֳ¹ֳ‘ֳ†ֳ₪ ֳ¬ֳˆֳ₪ֳ†ֳ­.
ֳ₪ֳ‡ֳ¦ֳ�ֳ€ֳ·ֳ…ֳ°ֳˆֳ₪ ֳ¡ֳ�ֳ€ֳ±ֳ„ֳ´ֳ�ֳ¥ֳ�ֳ¸ ֳ ֳ¥ֳ‰ֳ®ֳ†ֳ¸ֳ†ֳ÷ ֳ¹ֳ‘ֳ†ֳ ֳ‡ֳ³ ֳ´ֳ�ֳ‡ֳ²ֳ‡ֳ­ ֳ¬ֳ‰ֳ  ֳ₪ֳˆֳ©ֳ€ֳ÷ֳˆֳ₪ ֳ¬ֳˆֳ₪ֳ� ֳ₪ֳ„ֳ¦ֳ€ֳ£ֳ�ֳ‡ֳ®ֳ�ֳ€ֳ°ֳ¥ֳ�ֳ÷,
ֳ¥ֳ€ֳ₪ֳ‡ֳ¦ֳ�ֳˆֳ·ֳ…ֳ¯ ֳ®ֳ„ֳ÷ֳ€ֳ¬ֳ¥ֳ‰ֳ°ֳ…ֳ¯ ֳ²ֳ‡ֳ¬ ֳ§ֳ‰ֳ±ֳ†ֳ¸ ֳ®ֳ‡ֳ¦ֳ�ֳˆֳ¬.


ֳ¢ֳ�ֳ‡ֳ­ ֳ ֳ‡ֳ÷ֳ�ֳ†ֳ­ ֳ©ֳ€ֳ«ֳ¥ֳ‰ֳ¬ֳ„ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ€ֳ₪ֳ„ֳ¶ֳ€ֳ¨ֳˆֳ¸ֳ…ֳ³ ֳ¬ֳ€ֳ₪ֳ‡ֳ¡ֳ�ֳˆֳ²ֳ‡ֳ÷ ֳ÷ֳ�ֳ€ֳ¬ֳ¥ֳ�ֳ°ֳ¥ֳ‰ֳ÷. ֳ₪ֳ‡ֳ®ֳ€ֳ¹ֳ‘ֳ„ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ� ֳ ֳ†ֳ÷ ֳ₪ֳ‡ֳ®ֳ�ֳ„ֳ¹ֳ‘ֳ€ֳ´ֳ�ֳˆֳ¨ֳ„ֳ©ֳ­: 
"ֳ ֳ†ֳ¶ֳ€ֳ¬ֳ„ֳ© ֳ¦ֳ†ֳ₪ ֳ©ֳ¥ֳ‰ֳ÷ֳ…ֳ¸ ֳ¢ֳ�ֳˆֳ¸ֳ¥ֳ�ֳ²ֳ‡..."

"ֳ ֳ‡ֳ³ ֳ´ֳ�ֳ‡ֳ²ֳ‡ֳ­ ֳ¬ֳ‰ֳ  ֳ₪ֳˆֳ©ֳ€ֳ÷ֳˆֳ₪ ֳ¬ֳ„ֳ© ֳ₪ֳ„ֳ¦ֳ€ֳ£ֳ�ֳ‡ֳ®ֳ�ֳ€ֳ°ֳ¥ֳ�ֳ÷..."


ֳ°ֳ„ֳ¸ֳ€ֳ ֳ†ֳ₪ ֳ®ֳ„ֳ© ֳ®ֳ‡ֳ¶ֳ€ֳ¬ֳ„ֳ©ֳ§ֳ‡ ֳ¬ֳ„ֳ«ֳ€ֳ÷ֳ�ֳ‰ֳ¡ ֳ ֳ†ֳ÷ ֳ₪ֳ‡ֳ÷ֳ�ֳ€ֳ¬ֳ¥ֳ�ֳ°ֳˆֳ₪ ֳ₪ֳ‚ֳ«ֳ„ֳ© ֳ®ֳ‡ֳ¸ֳ€ֳ¹ֳ‘ֳ„ֳ©ֳ®ֳˆֳ₪.

כל התגובות
ֳ ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ¦ֳ£ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ©ֳ¸ֳ£ֳ¯ 21.02.2018)
ֳ ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ¦ֳ£ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ´ֳ¢ֳ¥ֳ¹ ֳ ֳ÷ ֳ°ֳ©ֳ©ֳ®ֳ ֳ¸ ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ¯ ֳ₪ֳ«ֳ£ֳ¥ֳ¸ֳ¢ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ₪ֳ¥ֳ¡ ֳ²ֳ¬ֳ©ֳ©.
ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ®ֳ₪ 1 (ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ₪ 21.02.2018)
ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ³
ֳ₪ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ© (ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¬ 20.02.2018)
ֳ¹ֳ ֳ°ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ  ֳ¬ֳ²ֳ¦ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ§ֳ±ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¬ֳ© ֳ¡ֳ¹ֳ¥ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ₪
ֳ¬ֳ¸ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ¨ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¦ֳ©ֳ₪ (ֳ²ֳ©ֳ£ֳ¯ 20.02.2018)
ֳ ֳ®ֳ  ֳ¹ֳ¬ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ°ֳ¥ֳ÷ֳ°ֳ÷ ֳ¬ֳ© ֳ¬ֳ¸ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ¨ֳ¬ֳ¥ֳ©ֳ¦ֳ©ֳ₪ ֳ²ֳ£ ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ¦ֳ®ֳ¯ ֳ¹ֳ ֳ°ֳ© ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ₪.
ֳ®ֳ²ֳ¶ֳ¡ֳ¯ (ֳ¹ֳ₪ֳ­ 14.02.2018)
ֳ ֳ¥ֳ³ ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ²ֳ¶ֳ¡ֳ¯ ֳ ֳ®ֳ  ֳ¹ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ¨ ֳ¸ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ¯ ֳ¥ֳ ֳ°ֳ© ֳ«ֳ®ֳ²ֳ¨ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ¨ ֳ¥ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ¥ֳ£ֳ²ֳ÷ ֳ÷ֳ±ֳ©ֳ±ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ°ֳ¥ֳ÷ֳ¯ ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­!.
ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ© (ֳ±ֳ¡ֳ¸ 07.01.2018)
ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ© ֳ¡ֳ ֳ©ֳ₪ ֳ§ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¦ ֳ ֳ¡ֳ¬ ֳ·ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¥ ֳ¦ֳ₪ ֳ¢ֳ¥ֳ¸ֳ­ ֳ¬ֳ²ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ£ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ© ֳ®ֳ₪ֳ ֳ¹ֳ  ֳ¥ֳ¢ֳ­ ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ§ֳ¥ֳ¬ ֳ¬ֳ¬ֳ§ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ¥ֳ₪ֳ¡ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ© ֳ÷ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ ֳ°ֳ© ֳ¡ֳ«ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ₪ֳ§ֳ© ֳ¢ֳ¸ֳ¥ֳ ֳ₪
ֳ¹ֳ¬ֳ¹ ֳ®ֳ¹ֳ ֳ¬ֳ¥ֳ÷ (ֳ¬ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ¯ 29.12.2017)
ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ ֳ§ֳ¥ֳ÷ֳ© ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ¬ ֳ₪ֳ¦ֳ®ֳ¯ ֳ¥ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¬ֳ©
ֳ ֳ¡ֳ¬ ֳ¬ֳ®ֳ₪?!?!?! (ֳ ֳ©ֳ÷ֳ¯ 21.11.2017)
ֳ ֳ¥ֳ³! ֳ´ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ£ ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ²ֳ£ֳ³ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪, ֳ²ֳ«ֳ¹ֳ©ֳ¥ ֳ ֳ°ֳ© ֳ«ֳ®ֳ²ֳ¨ ֳ₪ֳ«ֳ© ֳ¢ֳ¸ֳ¥ֳ²!
ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¬ֳ© (ֳ²ֳ£ֳ¯ 08.11.2017)
ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ ֳ§ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ÷ֳ°ֳ₪ֳ¢ ֳ ֳ¬ֳ©ֳ© ֳ©ֳ´ֳ₪ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ ֳ ֳ¬ֳ©ֳ© ֳ¡ֳ¦ֳ¬ֳ¦ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ¬ֳ© ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ₪
ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¬ֳ© (ֳ ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ 08.11.2017)
ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ÷ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ£ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©
ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ© (ֳ ֳ¬ֳ©ֳ ֳ¬ 22.10.2017)
ֳ ֳ§ ֳ¹ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ  ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©
ֳ₪ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ© (ֳ°ֳ÷ֳ°ֳ ֳ¬ 19.10.2017)
ֳ₪ֳ¦ֳ¸ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ·ֳ¡ֳ¬ֳ÷ ֳ®ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ«ֳ¥ֳ÷!
ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¹ֳ© 19.10.2017)
ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¹ֳ ֳ§ֳ¥ֳ÷ֳ© ֳ®ֳ¶ֳ©ֳ·ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ÷ ֳ ֳ¬ֳ©ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ´ֳ₪ . ֳ ֳ°ֳ© ֳ¢ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ ֳ¥ֳ₪ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ¨ֳ¥ֳ³ ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­.
ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ®ֳ©ֳ«ֳ¬ 19.10.2017)
ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¶ֳ¥ֳ²ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ֳ©ֳ©, ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¬ֳ©ֳ© ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳ±ֳ¸ ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ£
ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¬ֳ© (ֳ ֳ¡ֳ©ֳ§ֳ© 19.10.2017)
ֳ®ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ² ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ«ֳ¬ ֳ₪ֳ¦ֳ®ֳ¯ ֳ«ֳ¥ֳ²ֳ±ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ֳ©ֳ©.
ֳ¬ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ°ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ°ֳ÷? (ֳ ֳ®ֳ©ֳ¬ֳ© 09.10.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ°ֳ÷ ֳ¡ֳ¢ֳ¬ֳ¬ ֳ¹ֳ ֳ°ֳ© ֳ§ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ÷ 1 ֳ²ֳ­ ֳ ֳ®ֳ , ֳ ֳ¡ֳ  ֳ¥ֳ ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ´ֳ²ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ²ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ®ֳ²ֳ¡ֳ°ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©.
ֳ₪ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ₪ ( ֳ®ֳ ֳ©ֳ₪ 15.08.2017)
ֳ¬ֳ© ֳ©ֳ¹ ֳ ֳ§ ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ¥ ֳ ֳ°ֳ© ֳ±ֳ¥ֳ¡ֳ¬ֳ÷ ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ£ֳ«ֳ₪ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ©
ֳ ֳ¥ֳ³ ֳ ֳ©ֳ¥ ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ¥ֳ§ (ֳ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¢ 14.07.2017)
ֳ ֳ¥ֳ³ ֳ ֳ©ֳ¥ ֳ¬ֳ© ֳ«ֳ¥ֳ§ ֳ¬ֳ¹ֳ¨ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ²ֳ¶ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ₪ ,ֳ¬ֳ  ֳ¨ֳ¥ֳ¡
ֳ¬ֳ®ֳ₪ ֳ¦ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ  ֳ¬ֳ© ֳ¥ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ× (ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ₪ 06.07.2017)
ֳ¬ֳ®ֳ₪ ֳ¦ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ  ֳ¬ֳ© ֳ¥ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ× ֳ¦ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ´ֳ¸
ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ₪ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ¯ (ֳ®ֳ©ֳ·ֳ₪ 25.06.2017)
ֳ₪ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ  ֳ¬ֳ₪ֳ´ֳ±ֳ©ֳ· ֳ¬ֳ₪ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ¯
ֳ£ֳ©,ֳ®ֳ²ֳ¶ֳ¡ֳ¯ ֳ¬ֳ¹ֳ¨ֳ¥ֳ³ ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­ (ֳ±ֳ´ֳ©ֳ¸ 21.06.2017)
ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ₪ ֳ©ֳ¹ ֳ÷ֳ¥ֳ¸ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ÷
ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ÷ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ₪ 21.06.2017)
ֳ¬ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ·ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ© ֳ¨ֳ¬ֳ´ֳ¥ֳ¯ ֳ ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ­?
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ²ֳ©ֳ· (ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ­ 19.06.2017)
ֳ ֳ¥ֳ³ ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ¶ֳ¬ֳ©ֳ§ ֳ¬ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ¡ ֳ₪ֳ¦ֳ₪
ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ¡ֳ¬ֳ© (ֳ´ֳ¥ֳ· 19.06.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ₪ ֳ«ֳ¬ֳ¡ ֳ¡ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ₪ ֳ·ֳ¨ֳ¯
ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ₪ 19.06.2017)
ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¬ ֳ¡ֳ¢ֳ¬ֳ¬ֳ×
ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ®ֳ²ֳ©ֳ· (ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ­ 19.06.2017)
ֳ ֳ¥ֳ³ ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ¶ֳ¬ֳ©ֳ§ ֳ¬ֳ²ֳ¡ֳ¥ֳ¸ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ¹ֳ¬ֳ¡ ֳ₪ֳ¦ֳ₪
ֳ ֳ©ֳ¦ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ±ֳ₪ (ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ© 12.06.2017)
ֳ ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ¦ֳ£ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¨ֳ¥ֳ± ֳ¬ֳ§ֳ¥ֳµ ֳ¬ֳ ֳ¸ֳµ.
ֳ÷ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ©ֳ©ֳ°ֳ÷ (ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ© 11.06.2017)
ֳ ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ¦ֳ£ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ°ֳ±ֳ¥ֳ² ֳ¬ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ®ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ¯
ֳ ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ¦ֳ£ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢ֳ ֳ©ֳ₪ 11.06.2017)
ֳ ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ¦ֳ£ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¸ֳ·ֳ¥ֳ¡ ֳ²ֳ¬ ֳ±ֳ¥ֳ±.
ֳ ֳ³ ֳ´ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ¦ֳ£ֳ®ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢ֳ ֳ©ֳ₪ 11.06.2017)
ֳ ֳ§ֳ¥ֳ÷ֳ© ֳ¸ֳ¶ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ¬ֳ«ֳ÷ ֳ¬ֳ´ֳ ֳ¸ֳ· ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ¬ֳ¥ֳ°ֳ₪- ֳ´ֳ ֳ¸ֳ·. ֳ₪ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ¥ ֳ¬ֳ ֳ§ֳ¥ֳ÷ֳ© ֳ¥ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ©. ֳ«ֳ«ֳ₪ ֳ¦ֳ₪ ֳ÷ֳ®ֳ©ֳ£!
מדריך למורה אחורה קדימה
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!