הגלידרייה
הלקוחות מגיעים בזה אחר זה ומזמינים גלידה.
עליכם להגיש להם את ההזמנות שלהם,
לחשב את הסכום לתשלום, לקבל כסף ולהחזיר עודף.
זריזות וחישוב מהיר הם שם המשחק.
ללקוחות אין הרבה סבלנות לחכות...
גיל מומלץ: 6 עד 99
הכספת הכספת
למדו כיצד לזהות את הערכים של מטבעות ושטרות הכסף הישראלי.

מיומנויות מתמטיות:
פעולת החיבור כולל פירוק לשני מחוברים ויותרמגוון דרכי פירוקתרגומים בין ייצוגים שונים

"האם תוכלו לפרוט לי"? "האם תוכלו לפרוט לי"?
למדו כיצד להציג את הכסף שלנו בדרכים שונות.

מיומנויות מתמטיות:
כפלמגוון דרכי פירוקפריטה ליותר משני מחובריםחוק החילוף
חוק הקיבוץמבנה עשורי

עודף, הצילו! עודף, הצילו!
פתחו שיטות שונות לחישוב העודף בזריזות וביעילות.

מיומנויות מתמטיות:
חיבור וחיסור עם המרה ופריטה כולל נעלמיםמבנה עשורי

סביבות
על האתר
כלים
יצירת קשר
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!