יום העברית - המילה האהובה
משחקים וחידונים
חידון מילים 1 חידון מילים 1

בִּדקו מה אתם יודעים על המילים האהובות: מהיכן הגיעו אלינו, מה המילים הנרדפות שלהן ומה היפוכן?

חידון מילים 2 חידון מילים 2

עוד חידון למילים האהובות. היכנסו וענו על השאלות.

משחק המילים הנרדפות משחק המילים הנרדפות

גלו את המילים הנרדפות ואת פירושי המילים.

משחק ההפכים משחק ההפכים

גלו את המילים ההפוכות במשחק הקליעה.

משחק זיכרון: מילים דומות 1 משחק זיכרון: מילים דומות 1

מִצאו את המילים שמשמעותן דומה

משחק זיכרון: מילים דומות 2 משחק זיכרון: מילים דומות 2

עוד משחק זיכרון למילים נרדפות או דומות.

משחק זיכרון: ניגודים 1 משחק זיכרון: ניגודים 1

מִצאו את הניגודים במשחק הזיכרון.

משחק זיכרון: ניגודים 2 משחק זיכרון: ניגודים 2

עוד משחק זיכרון של מילים שמשמעותן הפוכה.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב על הגובה! ממשל זמין לילדים