ספרו לנו על מאכלים טעימים ומזינים שאתם אוהבים לאכול ואינם מופיעים במעבד המזון שלנו.

כל התגובות
ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ  (ֳ©ֳ²ֳ¬ 10.05.2018)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ«ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸
8 ֳ«ֳ¥ֳ±ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ¥ֳ¢ֳ¦ֳ­! ֳ ֳ°ֳ© ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ₪ 6 ֳ ֳ¥ 7 (ֳ®ֳ ֳ©ֳ₪ 06.05.2018)
ֳ¥ֳ¢ֳ­ ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ© 2 ֳ·ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¥ֳ·ֳ¥ֳ¬ֳ£ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸!
ֳ¢ֳ®ֳ¸ֳ÷ֳ© (ֳ¨ֳ¬ ֳ¡ 20.03.2018)
ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ«ֳ©ֳ³
ֳ®ֳ¸ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ (ֳ ֳ¥ֳ₪ 14.03.2018)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ«ֳ¬ ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ§ֳ÷ ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ§ֳ¬ֳ÷ ֳ®ֳ¸ֳ·ֳ©ֳ­- ֳ²ֳ­ ֳ£ֳ¢, ֳ²ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ¸ ֳ¡ֳ·ֳ¸ ֳ¥ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ₪...
ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ  (ֳ©ֳ¥ֳ¡ֳ¬ 20.03.2018)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ¥ֳ₪ֳ¡ ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ 
ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ  (ֳ©ֳ²ֳ¬ 16.02.2018)
ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ ֳ¨ֳ¥ֳ¡
ֳ÷ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ¨ (ֳ¬ֳ©ֳ ֳ÷ 13.02.2018)
ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ¸ֳ©ֳ¨ ֳ¹ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪
ֳ÷ֳ¥ֳ±ֳ´ֳ÷ ֳ¬ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ§ֳ÷ ֳ²ֳ¸ֳ¡ (ֳ©ֳ₪ֳ¬ 13.02.2018)
ֳ±ֳ¬ֳ¨ ֳ¨ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¶ֳ₪ ֳ·ֳ¹ֳ₪
ֳ¡ֳ¥ֳ·ֳ¸ (ֳ¬ֳ©ֳ ֳ¬ 11.02.2018)
ֳ₪ֳ©ֳ© ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ÷ ֳ¡ֳ¡ֳ¥ֳ·ֳ¸ ֳ£ֳ©ֳ©ֳ±ֳ÷ ֳ·ֳ¥ֳ¥ֳ·ֳ¸ ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ· ֳ¨ֳ¡ֳ²ֳ© ֳ®ֳ´ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷.. ֳ®ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ¶ֳ₪ ֳ¢ֳ­ ֳ¬ֳ«ֳ­. ֳ¦ֳ₪ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ  ֳ¥ֳ¢ֳ­ ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­.. ֳ®ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ¶ֳ₪ ֳ¢ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ´ֳ§ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ§ֳ¨ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­. ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ÷ ֳ§ֳ¨ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ¸ֳ· ֳ¡ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ°ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ·ֳ¬ֳ·ֳ¬ ֳ¬ֳ²ֳ¶ֳ®ֳ© ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ ֳ¥ֳ÷..
ֳ®ֳ ֳ«ֳ¬ ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ₪ֳ®ֳ²ֳ¡ֳ£ ֳ₪ֳ®ֳ¦ֳ¥ֳ¯ (ֳ¢ֳ ֳ©ֳ₪ 08.02.2018)
ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ²ֳ­ ֳ§ֳ®ֳ ֳ₪ ֳ¥ֳ£ֳ¡ֳ¹
ֳ ֳ¬ֳ¸ֳ¢ֳ°ֳ©ֳ­ (ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ© 07.02.2018)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ© ֳ§ֳ¬ֳ¡ ֳ®ֳ±ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¸ֳ´ֳ¥ֳ ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ¡ֳ¢ֳ¬ֳ¬ ֳ¹ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ¬ֳ¡ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ«ֳ¥ֳ÷ֳ¡ ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ±ֳ´ֳ©ֳ· ֳ§ֳ¬ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­. ֳ÷ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ ֳ¢ֳ­ ֳ÷ֳ§ֳ¬ֳ©ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ¸ֳ¢ֳ°ֳ©ֳ­!
ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­ ! (ֳ¬ֳ  ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ´ֳ÷ 29.01.2018)
ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ ֳ«ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ³ ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¢ֳ¥ֳ¯ " ֳ£ֳ¢ ֳ±ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¯ ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ²ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¨ֳ¢ ֳ´ֳ±ֳ¨ֳ₪ ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ¨ֳ¡ ֳ ֳ£ֳ¥ֳ­ ֳ§ֳ©ֳ©ֳ¡ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ³ ֳ¥ֳ¡ֳ¶ֳ£ֳ· !
ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ³ (ֳ²ֳ©ֳ£ֳ¯ 17.01.2018)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ ֳ¹ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ³ ֳ¢'ֳ§ֳ°ֳ¥ֳ¯, ֳ÷ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ·ֳ¨ֳ¹ֳ¥ֳ´.
ֳ®ֳ ֳ«ֳ¬ ֳ¹ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ«ֳ ֳ¯ (ֳ·ֳ¸ֳ¯ 05.01.2018)
ֳ¬ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ«ֳ ֳ¯ ֳ±ֳ©ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ (ֳ°ֳ¥ֳ²ֳ₪ 22.12.2017)
ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©, ֳ®ֳ© ֳ´ֳ₪ ֳ ֳ¥ֳ₪ֳ¡ ֳ¬ֳ ֳ«ֳ¥ֳ¬?
ֳ®ֳ ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ ֳ©ֳ­ (ֳ¸ֳ¥ֳ÷ 08.12.2017)
ֳ²ֳ£ֳ© ֳ®ֳ ֳ¥ֳ£ ֳ¬ֳ ֳ«ֳ¥ֳ¬ ֳ¸ֳ· ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ ֳ«ֳ¥ֳ¬ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ ֳ®ֳ©ֳ£ֳ© ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ ֳ¹ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ¥ ֳ¬ֳ°ֳ¥ ֳ§ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­.
ֳ ֳ®ֳ¸ ֳ®ֳ¬ֳ´ֳ¥ֳ´ֳ¥ֳ¯! (AmitHaGadol From Minecraft 04.12.2017)
ֳ®ֳ¬ֳ´ֳ´ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ÷ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ§ֳ£ ֳ²ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¨ֳ¦ ֳ¡ֳ¡ֳ¢ֳ¨! ֳ©ֳ ֳ­!
ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ©ֳ· ֳ®ֳ ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¢ֳ¥ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ©ֳ¨ֳ¡ 01.12.2017)
ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ®ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ÷ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ¡ֳ¥ֳ¸ֳ·ֳ±ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¬ֳ¥ֳ¥ֳ ֳ§ ֳ±ֳ¥ֳ¹ֳ©
ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ³ ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ₪ ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ₪ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ₪ ֳ® 19.11.2017)
ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ₪ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ³ ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ₪ ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­
ֳ ֳ©ֳ× ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ¦ֳ«ֳ¥ֳ¸ ֳ«ֳ¬ ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ÷? (ֳ ֳ±ֳ÷ֳ¸ 23.10.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ®ֳ¢ֳ©ֳ²ֳ₪ ֳ¬ֳ®ֳ§ֳ¹ֳ¡ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ© ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ­, ֳ ֳ©ֳ× ֳ°ֳ© ֳ ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ¦ֳ«ֳ¥ֳ¸ ֳ«ֳ¬ ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ ֳ«ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ­? ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ¦ֳ₪ ֳ¹ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ÷ ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ¬ֳ· ֳ¬ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ§ֳ¥ֳ÷, ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ÷ ֳ¢ֳ­ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¶ֳ² ֳ¹ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­!
123ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­ (ֳ®ֳ©ֳ«ֳ¬ 20.10.2017)
ֳ₪ֳ«ֳ¬ ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ­
ֳ÷ֳ´ֳ÷ֳ§ֳ¥ ֳ®ֳ© ֳ¹ֳ¶ֳ©ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ°ֳ© (ֳ°ֳ²ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¬ֳ®ֳ÷ 15.10.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ¶ֳ©ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ«ֳ®ֳ¥ ֳ¡ֳ¥ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ¬, ֳ¨ֳ¥ֳ´ֳ¥ ֳ¥ֳ¡ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ© ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ¢ֳ­ ֳ·ֳ©ֳ¨ֳ°ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ®ֳ¥ ֳ²ֳ£ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ«ֳ ֳ¬ֳ₪. ֳ¥ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ²ֳ¶ֳ¡ֳ¯ ֳ«ֳ© ֳ«ֳ«ֳ₪ ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ¬ֳ© ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ­. ֳ ֳ¦ ֳ²ֳ£ֳ©ֳ³ ֳ¹ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ ֳ¡ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ₪ֳ÷ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¨ֳ¥ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ©ֳ²ֳ¹ֳ¥ ֳ¹ֳ°ֳ«ֳ÷ֳ¥ֳ¡.
ֳ÷ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥ ֳ¸ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ¢ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ₪ (ֳ®ֳ ֳ© ֳ± 20.09.2017)
ֳ÷ֳ¥ֳ±ֳ©ֳ´ֳ¥
ֳ ֳ© ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¨ ֳ ֳ¥ ֳ¬ֳ«ֳ÷ֳ¥ֳ¡ ֳ®ֳ£ֳ¥ֳ©ֳ· (ֳ®ֳ©ֳ·ֳ₪ 25.08.2017)
ֳ ֳ© ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¨ ֳ¡ֳ«ֳ¬ֳ¬ ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ¬ ֳ ֳ­ ֳ ֳ«ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ¬ֳ§ֳ®ֳ°ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ·ֳ¥ֳ¨ֳ¢' ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ«ֳ÷ֳ¥ֳ¡ ֳ·ֳ¥ֳ¨ֳ¢' ֳ«ֳ© ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ¹ֳ¥ֳ­ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ§ֳ¸ֳ÷
ֳ°ֳ§ֳ®ֳ£ (ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ ֳ¬ 13.08.2017)
ֳ°ֳ§ֳ®ֳ£ ֳ¥ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¸. ֳ ֳ× ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ¹ֳ₪ֳ¥ ֳ¡ֳ«ֳ¬ֳ¬!
ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ  ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ  (ֳ¬ֳ©ֳ ֳ­ ֳ· 27.07.2017)
ֳ²ֳ£ֳ©ֳ³ ֳ¬ֳ ֳ«ֳ¬ ֳ¬ֳ§ֳ­ ֳ¯ֳ©ֳ¸ֳ·ֳ¯ֳ÷ ֳ®ֳ ֳ¹ֳ¸ ֳ®ֳ÷ֳ¥ֳ·ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ®ֳ ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ ֳ₪ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ֳ© (ֳ²ֳ¥ֳ®ֳ¸ 16.07.2017)
ֳ´ֳ±ֳ¨ֳ₪ ֳ¹ֳ®ֳ°ֳ÷ ֳ¥ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ¶ֳ¬
ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ§ֳ₪ ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ₪ (ֳ¬ֳ©ֳ ֳ­ ֳ· 02.07.2017)
ֳ ֳ£ֳ©ֳ³ ֳ¬ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ¸ֳ© ֳ·ֳ®ֳ¥ ֳ§ֳ¡ֳ¸ ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¡ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ ֳ§ֳ¬ ֳ®ֳ¬ֳ₪ ֳ®ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ₪ ֳ ֳ§ֳ¹ֳ¡ ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ¥ ֳ´ֳ¬ֳ¨ֳ₪
ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ¦ֳ₪ ֳ¨ֳ²ֳ©ֳ­! (ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ© ֳ¥ֳ®ֳ±ֳ¥ֳ£ֳ© 24.06.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ¶ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ®ֳ ֳ£ ֳ ֳ¹ֳ®ֳ§ ֳ¬ֳ¸ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ¬ ֳ®ֳ©ֳ°ֳ© ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ®ֳ§ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ©ֳ­,ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ¬ ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ¶ֳ¬ ֳ÷ֳ©ֳ¸ֳ±,ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ¶ֳ¬ ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ·ֳ¥ֳ¬ֳ©,ֳ¨ֳ¥ֳ´ֳ¥,ֳ¥ֳ¢ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¡ֳ«ֳ¬ֳ¬ֳ© ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ÷:ֳ²ֳ£ֳ¹ֳ©ֳ­(ֳ®ֳ¢'ֳ£ֳ¸ֳ₪),ֳ¬ֳ§ֳ­ ֳ®ֳ¬ֳ ,ֳ ֳ±ֳ´ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ±,ֳ¢ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ¬ֳ₪,ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ±ֳ¥ֳ¹ֳ© ֳ§ֳ¥ֳµ ֳ®ֳ±ֳ¥ֳ¹ֳ© ֳ²ֳ­ ֳ¨ֳ¥ֳ°ֳ₪,ֳ¥ֳ¡ֳ«ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ®ֳ®ֳ¬ֳ©ֳ¶ֳ₪ ֳ¹ֳ°ֳ«ֳ÷ֳ¥ֳ¡ ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ ֳ°ֳ§ֳ°ֳ¥ ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ©ֳ­ֳ¥ֳ´ֳ¹ֳ¥ֳ¨ ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ¥ ֳ°ֳ÷ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ¦ֳ₪ ֳ¡ֳ®ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ÷ ֳ¡ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ₪ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ±ֳ¸ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ ֳ¬ֳ₪,ֳ«ֳ«ֳ₪ ֳ°ֳ·ֳ¡ֳ¬ ֳ®ֳ©ֳ£ֳ² ֳ ֳ®ֳ©ֳ¯ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸,ֳ¬ֳ®ֳ¹ֳ¬ ֳ«ֳ÷ֳ¡ֳ¥ ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ÷ ֳ®ֳ±ֳ´ֳ©ֳ· ֳ§ֳ¬ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ ֳ¸ֳ¥ֳ§ֳ÷ ֳ₪ֳ¶ֳ₪ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­-ֳ ֳ«ֳ¬ֳ÷ֳ© ֳ·ֳ¥ֳ±ֳ·ֳ¥ֳ± ֳ¥ֳ¹ֳ°ֳ©ֳ¶ֳ¬ ֳ÷ֳ©ֳ¸ֳ±(ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ«ֳ¡ ֳ®ֳ¨ֳ¥ֳ´ֳ¥ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ¸ֳ±) ֳ¥ֳ¡ֳ¨ֳ¥ֳ´ֳ¥ ֳ©ֳ¹ ֳ§ֳ¬ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­...ֳ ֳ¦ ֳ ֳ°ֳ§ֳ°ֳ¥ ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ·ֳ¡ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ£ֳ² ֳ ֳ®ֳ©ֳ¯...ֳ¥ֳ¦ֳ₪ ֳ±ֳ÷ֳ­ ֳ®ֳ¡ֳ¬ֳ¡ֳ¬ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ°ֳ¥...
ֳ©ֳ¸ֳ·ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ÷ (ֳ°ֳ¥ֳ¥ֳ₪ 18.06.2017)
ֳ ֳ¡ֳ¨ֳ©ֳ§
מדריך למורה אחורה קדימה
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!