הארץ שלנו מתפתחת ומשתנה. בכל פינה כבישים נסללים ובניינים נבנים, והנופים משתנים לנגד עינינו. הסיפור הבא ממחיש את המורכבות של הפיתוח המואץ:

מועצת היישוב "חבצלת החוף" התכנסה לישיבה דחופה. מזכירת היישוב נורית בן ארי פתחה את הישיבה בהצגת המיזם "מפרש הזהב 2020" – מיזם גדול לבניית מרכז שיארח את אליפות העולם בספורט ימי. היא אמרה: "מפרש הזהב" יביא לישראל ספורטאים מכל רחבי העולם וישים אותנו על המפה". בסיום דבריה קם חבר המועצה בני מרום ואמר בקול רם: "ראיתי את תכניות הבנייה, מרכז הספורט הזה יהרוס את החוף! לא יישאר דבר מהחוף השלֵו והשקט שלנו..."

בעקבות דבריו החל דיון סוער שכלל תומכים ומתנגדים למיזם.

הדיון הסוער הזה ממחיש שהבנייה בחוף שנויה במחלוקת ומעוררת עמדת שונות. לדעתכם, האם חשוב להקשיב לטיעונים של תושבי המקום? האם שמעתם על מקרים דומים הקשורים לבנייה בחוף ולמאבק על שימורו?

כל התגובות
ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ°ֳ¥ֳ²ֳ­ 25.03.2018)
ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ¸ֳ¶ֳ¥ֳ²ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ₪ֳ©ֳ´ֳ₪ ֳ¥ֳ¬
ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¸ (ֳ¨ֳ¥ֳ­ 15.03.2018)
ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸
ֳ₪ֳ£ֳ²ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ© (ֳ©ֳ¥ֳ ֳ¡ 15.03.2018)
ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ© ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ±ֳ¬ֳ¥ֳ¬ ֳ«ֳ¡ֳ©ֳ¹ֳ©ֳ­
ֳ₪ֳ£ֳ²ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ© (ֳ¢ֳ©ֳ¬ 15.03.2018)
ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ¡ ֳ¬ֳ¨ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ© ֳ ֳ°ֳ§ֳ°ֳ¥ ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³
ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ₪ֳ©ֳ­ (ֳ ֳ©ֳ÷ֳ© 15.03.2018)
ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ£ֳ©ֳ­
ֳ¬ֳ  ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳ³ (ֳ²ֳ¥ֳ´ֳ¸ֳ© 15.03.2018)
ֳ¡ֳ¢ֳ¬ֳ¬ ֳ¹ֳ¦ֳ₪ ֳ©ֳ₪ֳ¸ֳ¥ֳ± ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ´ֳ© ֳ¥ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ¦ֳ©ֳ₪ֳ¥ֳ­ ֳ¸ֳ¡ ֳ¥ֳ¢ֳ£ֳ¥ֳ¬ ֳ®ֳ ֳ¥ֳ£ ֳ®ֳ ֳ¥ֳ£ ֳ¬ֳ§ֳ¥ֳ³...
ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ (ֳ ֳ¬ֳ£ֳ¯ 15.03.2018)
ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ© ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ«ֳ© ֳ ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ¹ֳ®ֳ¸ֳ¥ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ¥ ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ₪ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ₪ֳ­
ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ (ֳ¬ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ© 15.03.2018)
ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¥ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ§ֳ¥ֳ´ֳ°ֳ¥ ֳ¥ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¬ֳ«ֳ¬ֳ× ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ¥
ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ (ֳ©ֳ²ֳ¬ 15.03.2018)
ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¥ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ§ֳ¥ֳ´ֳ°ֳ¥ ֳ¥ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¬ֳ«ֳ¬ֳ× ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ¥ .
ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ₪ (ֳ¢ֳ©ֳ  15.03.2018)
ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²
ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ (ֳ¬ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ  17.01.2018)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ®ֳ±ֳ«ֳ©ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ±ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ«ֳ© ֳ¢ֳ­ ֳ«ֳ®ֳ¥ ֳ¹ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ°ֳ¥ ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ₪ ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¹ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ¢ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ©
ֳ₪ֳ«ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ² (ֳ©ֳ´ֳ²ֳ÷ֳ© 21.12.2017)
ֳ₪ֳ«ֳ© ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¨ֳ¡ֳ²
ֳ ֳ÷ֳ¸ ֳ©ֳ´ֳ₪ (ֳ₪ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ₪ 07.12.2017)
ֳ§ֳ¥ֳ¬ֳ₪ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ÷ֳ¸ ֳ₪ֳ¦ֳ₪ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ ֳ÷ֳ¸ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ¬ֳ­
ֳ§ֳ¶ֳ© ֳ§ֳ¶ֳ© (ֳ°ֳ¥ֳ²ֳ­ 19.10.2017)
ֳ¹ֳ©ֳ¡ֳ°ֳ¥ ֳ ֳ¡ֳ¬ ֳ·ֳ¨ֳ¯ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ ֳ¡ֳ¬ֳ© ֳ¹ֳ¦ֳ₪ ֳ©ֳ´ֳ¢ֳ² ֳ©ֳ­!
ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ₪ֳ©ֳ­ (ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ© 13.09.2017)
ֳ ֳ­ ֳ÷ֳ₪ֳ¸ֳ±ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ³ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¦ֳ₪ ֳ©ֳ¦ֳ©ֳ· ֳ¬ֳ¨ֳ¡ֳ²!
ֳ¬ֳ ! (ֳ ֳ±ֳ÷ֳ¸ 13.09.2017)
ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ¥ ֳ¬ֳ¡ֳ¥ֳ  ֳ¬ֳ§ֳ¥ֳ³
ֳ ֳ°ֳ§ֳ°ֳ¥ ֳ°ֳ¢ֳ£ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ₪ (ֳ÷ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ₪ ֳ¥ֳ ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ 13.09.2017)
ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ°ֳ¥ ֳ¬ֳ  ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ´ֳ²ֳ¬ ֳ«ֳ© ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ¦ֳ₪ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ₪
ֳ¦ֳ₪ ֳ®ֳ¦ֳ©ֳ· ֳ¬ֳ±ֳ¡ֳ©ֳ¡ֳ₪! (ֳ¬ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ© 12.07.2017)
ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ°ֳ¥ ֳ¢ֳ­ ֳ«ֳ«ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ«ֳ¬ ֳ«ֳ× ֳ°ֳ·ֳ©. ֳ ֳ­ ֳ°ֳ©ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¨ ֳ²ֳ¬ ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ¬ֳ©ֳ«ֳ¬ֳ¥ֳ×, ֳ¡ֳ©ֳ¢ֳ¬ֳ¬ ֳ¹ֳ ֳ°ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ«ֳ¬ ֳ®ֳ©ֳ°ֳ© ֳ®ֳ¹ֳ·ֳ ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ°ֳ¸ֳ¢ֳ©ֳ₪ ֳ©ֳ¡ֳ¥ֳ ֳ¥, ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ¢ֳ¡ֳ¥ֳ÷, ֳ²ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬, ֳ²ֳ­ ֳ¡ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ·ֳ© ֳ´ֳ¬ֳ±ֳ¨ֳ©ֳ·, ֳ²ֳ­ ֳ°ֳ²ֳ¬ֳ© ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¨ ֳ¥ֳ£ֳ©ֳ¡ֳ¸ֳ© ֳ¸ֳ§ֳ¶ֳ₪. ֳ¥ֳ¬ֳ«ֳ¯ ֳ ֳ­ ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¬ ֳ¬ֳ₪ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ₪ֳ¥ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³, ֳ ֳ¦ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ®ֳ¬ֳ¥ֳ«ֳ¬ֳ×. ֳ¬ֳ«ֳ¯ ֳ²ֳ£ֳ©ֳ³ ֳ¬ֳ©ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¨ ֳ¬ֳ  ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³.
ֳ₪ֳ´ֳ¢ֳ°ֳ₪! (ֳ¬ֳ©ֳ¬ֳ× 26.06.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ÷ ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¦ֳ­ ֳ¹ֳ₪ֳ­ ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ«ֳ©ֳ¥ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ¦ֳ£ֳ₪ֳ­ ֳ ֳ­ ֳ©ֳ¡ֳ°ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¦ֳ­, ֳ¥ֳ«ֳ´ֳ© ֳ¹ֳ®ֳ ֳ© ֳ«ֳ÷ֳ¡ֳ₪ (ֳ ֳ°ֳ© ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ÷ ֳ¹ֳ₪ֳ©ֳ  ֳ«ֳ÷ֳ¡ֳ₪ ֳ®ֳ¹ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ®ֳ ֳ¥ֳ£!) ֳ₪ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ·ֳ¨ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¬ֳ«ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ₪ֳ­ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ±ֳ÷ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ₪ֳ£ֳ¸ֳ× (ֳ¢ֳ­) ֳ¡ֳ¢ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ¥ ֳ¹ֳ­, ֳ¥ֳ₪ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ·ֳ¨ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ¬ֳ«ֳ¥ ֳ¬ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ₪ֳ¬ֳ  ֳ°ֳ«ֳ¥ֳ¯, ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¬ֳ₪ ֳ¬ֳ§ֳ°ֳ¥ֳ©ֳ¥ֳ÷, ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ÷ֳ­...
ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ®ֳ ֳ© 24.06.2017)
ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ÷ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ©ֳ£ ֳ₪ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ«ֳ©ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¥ֳ·ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ·ֳ¨ֳ°ֳ©ֳ­ . ֳ₪ֳ¶ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ±ֳ«ֳ°ֳ÷ ֳ₪ֳ«ֳ§ֳ£ֳ₪ ֳ¥ֳ¡ֳ¢ֳ¬ֳ¬ ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ₪, ֳ¨ֳ¸ֳ·ֳ¨ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£ ֳ₪ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ«ֳ¯ ֳ ֳ°ֳ© ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ  ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ .
ֳ©ֳ´ֳ₪ (ֳ¨ֳ¬ֳ©ֳ₪ 23.04.2017)
ֳ©ֳ´ֳ₪ ֳ®ֳ ֳ¥ֳ£
ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ₪ (ֳ¡ֳ¸ֳ· 19.04.2017)
ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ© ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ¡ ֳ¬ֳ¨ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ¥ֳ­ ֳ¹ֳ¢ֳ­ ֳ₪ֳ­ ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ¡ֳ©ֳ² ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ£ֳ²ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ₪ֳ­
ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ¡ֳ₪ (ֳ¹ֳ§ֳ¸ 19.04.2017)
ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ¡ ֳ¬ֳ¨ֳ©ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­
ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ¥ ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ (ֳ£ֳ°ֳ₪ ֳ²ֳ¥ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ₪ 19.04.2017)
ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¦ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ ֳ¥ ֳ¹ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ¨ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ¥
ֳ¹ֳ®ֳ©ֳ¸ֳ÷ ֳ§ֳ¥ֳ³ (ֳ©ֳ¥ֳ¡ֳ¬ ֳ ֳ¸ֳ¦ 19.04.2017)
ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ ֳ¦ֳ¥ֳ¸ ֳ§ֳ¡ֳ¶ֳ¬ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ®ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ ֳ±ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ¨ (ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ¹ֳ°ֳ© 19.04.2017)
ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ°ֳ¥ ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ¡ ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ₪ ֳ¹ֳ¬ ֳ÷ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­.
ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ© ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ÷ֳ¢ֳ¥ֳ¡ֳ¥ֳ÷ (ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ© ֳ¥ֳ£ֳ°ֳ©ֳ ֳ¬ֳ₪ 19.04.2017)
ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ«ֳ¬ֳ¥ֳ­, ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¸ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³, ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ¥ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ ֳ§ֳ¸ ֳ¹ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¸ֳ§ֳ¥ֳ· ֳ®ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³.
ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ (ֳ²ֳ£ֳ© ֳ¥ֳ¢ֳ ֳ©ֳ₪ 19.04.2017)
ֳ¬ֳ´ֳ© ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ°ֳ¥ ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ¸ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¯ֳ³ ֳ«ֳ© ֳ¹ֳ¡ֳ²ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ÷ֳ·ֳ©ֳ©ֳ®ֳ¥ ֳ¡ֳ©ֳ­ .
ֳ¬ֳ  ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ§ֳ¯ֳ³ (ֳ¸ֳ₪ֳ¡ ֳ¥ֳ ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ£ 19.04.2017)
ֳ¬ֳ  ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ®ֳ´ֳ°ֳ© ֳ¹ֳ¬ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ₪ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡
ֳ¡ֳ²ֳ£ ֳ ֳ¥ ֳ°ֳ¢ֳ£ (ֳ¹ֳ¢ֳ©ֳ  ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ¯ 19.04.2017)
ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ¹ֳ©ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ¸ֳ· ֳ¬ֳ¶ֳ©ֳ²ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ₪ֳ²ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¥ֳ³ ֳ¡ֳ¢ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ¦ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸
מדריך למורה אחורה קדימה
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!