מה עושים כשלא מסכימים
קראו את הסיפור והחליטו – מה כדאי לעשות?

באמצע האימון בברֵכה של נבחרת הכדור-מים של "הפועל שדה חמה", קרא אליו מאמן הנבחרת את השחקנים ומסר להם את השמות שנבחרו על ידו להרכב הפותח במשחק הראשון העונה. המאמן גם נקב בשם השחקן שיהיה קפטן הנבחרת. רועי האמין שהשנה הוא זה שייבחר להיות קפטן הנבחרת. ואולם, להפתעתו הרבה – לא רק שלא נבחר לתפקיד הקפטן, אלא ששמו אפילו לא צוין בהרכב הפותח. הוא קם בזעם, הטיח את הכדור בחזקה במים ועזב את הברֵכה בצעקות: "אני עם הנבחרת הזאת גמרתי"...
מאחר שראה שהרוחות בנבחרת סוערות, בחר המאמן לסיים את האימון לפני הזמן.

ומה דעתכם? מה אתם הייתם עושים?

כל התגובות
ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ«ֳ²ֳ¥ֳ± (ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¡ 29.12.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ¥ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¸ ֳ¬ֳ¥ ֳ¬ֳ₪ֳ«ֳ°ֳ± ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ© ֳ¬ֳ®ֳ¢ֳ¸ֳ¹ ֳ¥ֳ¬ֳ£ֳ¡ֳ¸ ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ±!
ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ±ֳ«ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ¡ֳ¸ 05.11.2017)
ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ¡ ֳ¬ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ¡ֳ¢ֳ¬ֳ¬ ֳ¹ֳ¡ֳ£ֳ× ֳ«ֳ¬ֳ¬ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¶ֳ¥ֳ£ֳ·
ֳ₪ֳ ֳ­ ֳ¸ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ¶ֳ¥ֳ£ֳ·? (ֳ°ֳ©ֳ¡ 05.11.2017)
ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ­ ֳ ֳ°ֳ© ֳ°ֳ©ֳ¡ ֳ®ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¸ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ¸ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ¶ֳ¥ֳ£ֳ· ֳ«ֳ© ֳ ֳ°ֳ© ֳ«ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ¢ֳ­ ֳ ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ₪ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ¯ ֳ₪ֳ«ֳ© ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ ֳ¡ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ ֳ₪ֳ¡ ֳ®ֳ¹ֳ₪ֳ¥ ֳ ֳ§ֳ¸ ֳ¥ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¹ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ¥ ֳ¡ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ ֳ ֳ¦ ֳ¸ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ¶ֳ¥ֳ£ֳ· ֳ ֳ¡ֳ¬ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ§ֳ¦ֳ¥ֳ¸ ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ§ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ¥ ֳ¥ֳ ֳ¦ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ©ֳ´ֳ÷ֳ§
ֳ£ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ©ֳ© ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ (ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ¸ֳ²ֳ¥ֳ÷ 05.11.2017)
ֳ¦ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ´ֳ₪ ֳ¬ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ©ֳµ
ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¸ֳ¢ֳ¥ֳ² (ֳ®ֳ ֳ©ֳ₪ 05.11.2017)
ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ© ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ¸ֳ¢ֳ² ֳ¥ֳ¬ֳ·ֳ§ֳ÷ ֳ ֳ÷ ֳ¦ֳ₪ ֳ«ֳ®ֳ¹ֳ₪ֳ¥ ֳ¹ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ¥ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ₪ֳ÷ֳ´ֳ¸ֳµ ֳ¥ֳ¬ֳ₪ֳ¢ֳ©ֳ£ ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ ֳ°ֳ© ֳ ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ¡ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ ֳ₪ֳ¹ֳ°ֳ©
ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ¥ֳ£ֳ² ֳ®ֳ₪ ֳ¬ֳ¥ֳ®ֳ¸ (ֳ ֳ¥ֳ¹ֳ¸ 05.11.2017)
ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ¥ֳ£ֳ²
ֳ ֳ°ֳ© ֳ°ֳ¢ֳ£ ֳ¸ֳ¥ֳ²ֳ© (ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ¯ 05.11.2017)
ֳ°ֳ¢ֳ£ ֳ¸ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ ֳ¹ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ₪ֳ«ֳ© ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ¥ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ±ֳ÷ֳ­ ֳ©ֳ¬ֳ£ ֳ¹ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ®ֳ¹ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ¦ֳ₪ ֳ¥ֳ±ֳ÷ֳ­ ֳ§ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ¹ֳ©ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ₪ֳ·ֳ´ֳ¨ֳ¯
ֳ₪ֳ§ֳ¬ֳ¨ֳ÷ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ (ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ© 05.11.2017)
ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¬ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ§ֳ¬ֳ¨ֳ÷ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ¡ֳ₪ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ₪ ֳ¸ֳ· ֳ¬ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ₪.
ֳ₪ֳ§ֳ¬ֳ¨ֳ÷ֳ¥ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ (ֳ ֳ¬ֳ©ֳ ֳ¯ 05.11.2017)
ֳ¦ֳ₪ ֳ₪ֳ₪ֳ§ֳ¬ֳ¨ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ₪ ֳ¬ֳ¨ֳ¥ֳ¡ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ÷ֳ ֳ®ֳ°ֳ©ֳ­!
ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ±ֳ«ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ¡ֳ¸ 05.11.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ²ֳ¥ֳ¹ֳ₪ ֳ¹ֳ¥ֳ­ ֳ£ֳ¡ֳ¸ ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ ֳ´ֳ²ֳ®ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ±ֳ´ֳ©ֳ· ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ¡ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ¬ ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ·ֳ´ֳ¨ֳ¯ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ₪ֳ¸ֳ«ֳ¡ ֳ₪ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ§ ֳ ֳ¦ ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ¬ֳ¥ֳ·ֳ§ ֳ ֳ÷ ֳ¦ֳ₪ ֳ¬ֳ¬ֳ¡ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¹ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ₪ֳ¥ֳ¬ֳ× ֳ¬ֳ¡ֳ·ֳ¹ ֳ®ֳ®ֳ°ֳ¥ ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ֳ© ֳ¹ֳ©ֳ§ֳ₪ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ¹ֳ¥ֳ ֳ¬ ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ¥ ֳ¬ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ·ֳ´ֳ¨ֳ¯ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¬ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ°ֳ© ֳ¬ֳ  ֳ´ֳ¥ֳ÷ֳ§
ֳ£ֳ©ֳ© ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ (ֳ¸ֳ²ֳ¥ֳ÷ ֳ© 05.11.2017)
ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ©ֳµ
ֳ₪ֳ¢ֳ¦ֳ®ֳ₪! (ֳ§ֳ¯ 05.11.2017)
ֳ₪ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ¯ ֳ®ֳ¢ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ£ֳ÷ ֳ©ֳ÷ֳ¸ ֳ¥ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¥ֳ¹ֳ²ֳ₪ ֳ²ֳ£ ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ£ֳ²ֳ₪ ֳ§ֳ£ֳ¹ֳ₪
ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ¡ֳ₪ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ¥ֳ÷ (ֳ²ֳ¬ֳ®ֳ₪ 04.11.2017)
ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ¹ֳ©ֳ¡ ֳ¬ֳ®ֳ£ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¥ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯. ֳ ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ₪ֳ¥ ֳ°ֳ¸ֳ ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ°ֳ©ֳ¢ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ±ֳ¥ֳ³ ֳ¥ֳ®ֳ£ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ± ֳ¥ֳ®ֳ°ֳ±ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¹ֳ«ֳ°ֳ² ֳ¡ֳ ֳ¥ֳ´ֳ¯ ֳ¸ֳ ֳ¥ֳ©.
ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ ֳ¥ֳ®ֳ¸ ֳ¦ֳ₪ ֳ°ֳ«ֳ¥ֳ¯ (ֳ ֳ¥ֳ´ֳ©ֳ¸ 04.11.2017)
ֳ²ֳ­ ֳ¦ֳ₪ ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ·ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¬ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ±ֳ¥ֳ®ֳ× ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯
ֳ©ֳ¶ֳ§ֳ· ֳ¸ֳ¡ֳ©ֳ¯ (ֳ©ֳ₪ֳ¥ֳ°ֳ÷ֳ¯ 01.11.2017)
ֳ²ֳ¶ֳ§ֳ· ֳ¸ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ¸ֳ ֳ¹ ֳ®ֳ°ֳ¹ֳ¬ֳ₪ ֳ®ֳ²ֳ¥ֳ¬ֳ₪
ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ°ֳ¶ֳ§ (ֳ¨ֳ¬ֳ©ֳ₪ 01.11.2017)
ֳ¸ֳ¥ֳ²ֳ© ֳ÷ֳ¡ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ÷ֳ₪ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ¶ֳ¥ֳ£ֳ· ֳ¹ֳ¦ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ©ֳ´ֳ₪ ֳ ֳ¡ֳ¬ ֳ ֳ÷ֳ₪ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ ֳ¡ֳ ֳ®ֳ÷ ֳ¬ֳ¬ֳ«ֳ÷ ֳ¬ֳ®ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ¥ֳ¬ֳ£ֳ¡ֳ¸ ֳ ֳ÷ֳ¥ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ ֳ¬ֳ¹ֳ°ֳ¥ֳ÷ ֳ ֳ÷ ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ¥ ֳ¥ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ¸ ֳ ֳ÷ֳ₪ ֳ¨ֳ¥ֳ²ֳ₪ ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ°ֳ¶ֳ§ ֳ«ֳ®ֳ¥ ֳ¡ֳ«ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ÷
ֳ ֳ©ֳ¯ ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ (ֳ§ֳ±ֳ¥ֳ© 01.11.2017)
ֳ£ֳ¸ֳ¥ֳ¸ ֳ¬ֳ  ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ ֳ¡ֳ₪ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷
ֳ ֳ°ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ«ֳ¥ֳ¬ (ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ·ֳ₪ 01.11.2017)
ֳ«ֳ© ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ­ ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ­ ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­
ֳ ֳ°ֳ© ֳ§ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ«ֳ¬ ֳ ֳ§ֳ£ ֳ¥ֳ₪ֳ§ֳ¬ֳ¨ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ¥ (ֳ¬ֳ©ֳ ֳ¥ֳ¸ ֳ ֳ¸ֳ¬ֳ·ֳ© 01.11.2017)
ֳ¹ֳ¦ֳ₪ ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸ ֳ²ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ±ֳ«ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ­ ֳ§ֳ¡ֳ¸
ֳ ֳ°ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ  ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ´ֳ©ֳ­ (ֳ§ֳ¯ 01.11.2017)
ֳ ֳ°ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¥ֳ¨ֳ´ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ© ֳ ֳ­ ֳ¢ֳ­ ֳ¡ֳ±ֳ£ֳ¸
ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ­ ֳ¶ֳ¥ֳ£ֳ·ֳ©ֳ­! (ֳ ֳ¬ֳ©ֳ±ֳ₪ 01.11.2017)
ֳ₪ֳ­ ֳ©ֳ§ֳ¬ֳ©ֳ¨ֳ¥ ֳ¬ֳ¡ֳ£
ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ¶ֳ¥ֳ£ֳ· (ֳ®ֳ°ֳ£ֳ© 01.11.2017)
ֳ₪ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ¯ ֳ¬ֳ  ֳ¶ֳ¥ֳ£ֳ· ֳ«ֳ© ֳ©ֳ¹ ֳ¡ֳ§ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ ֳ­ ֳ¡ֳ¥ֳ§ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ«ֳ₪ ֳ ֳ¦ ֳ ֳ÷ֳ₪ ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ¯ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ¥ֳ ֳ­ ֳ ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ  ֳ¨ֳ¥ֳ¡
ֳ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ (ֳ¢ֳ¡ֳ¸ֳ©ֳ ֳ¬ ֳ§ 01.11.2017)
ֳ¬ֳ¬ֳ  ֳ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷
ֳ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷ (ֳ ֳ¬ֳ©ֳ₪ 01.11.2017)
ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ ֳ¬ֳ©ֳ®ֳ¥ֳ÷
ֳ®ֳ₪ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ­ ֳ²ֳ¥ֳ¹ֳ©ֳ­? (ֳ²ֳ®ֳ©ֳ÷ ֳ° 31.10.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ®ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ÷ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ¥ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ© ֳ®ֳ÷ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ ֳ³ ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸
ֳ®ֳ₪ ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ«ֳ­? (ֳ²ֳ®ֳ©ֳ÷ ֳ°ֳ¹ֳ©ֳ  31.10.2017)
ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ֳ© ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¬ֳ  ֳ₪ֳ©ֳ₪ ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ´ֳ¸ֳ¥ֳ¹. ֳ ֳ®ֳ°ֳ­ ֳ ֳ÷ֳ₪ ֳ₪ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ¯ ֳ¹ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ ֳ¡ֳ¬ ֳ ֳ¥ֳ¬ֳ© ֳ©ֳ¹ ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ¯ ֳ¹ֳ©ֳ¥ֳ÷ֳ¸ ֳ¨ֳ¥ֳ¡ ֳ®ֳ®ֳ× ֳ¥ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ¬ ֳ¬ֳ²ֳ¦ֳ¥ֳ¸ ֳ¬ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ₪ ֳ¬ֳ°ֳ¶ֳ§
ֳ®ֳ±ֳ«ֳ©ֳ®ֳ₪ (ֳ®ֳ²ֳ©ֳ©ֳ¯ 31.10.2017)
ֳ ֳ°ֳ© ֳ®ֳ±ֳ«ֳ©ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ₪ֳ®ֳ ֳ®ֳ¯ ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¬ֳ  ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ¶ֳ²ֳ¥ֳ· ֳ¥ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ÷ֳ²ֳ¶ֳ¡ֳ¯ ֳ₪ֳ¥ֳ  ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ₪ֳ¡ֳ©ֳ¯
ֳ₪ֳ«ֳ¬ ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ¯ ֳ¹ֳ¬ ֳ§ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ× (ֳ¢ֳ©ֳ¬ֳ© 13.10.2017)
ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ§ֳ°ֳ× ֳ®ֳ¢ֳ©ֳ¬ ֳ·ֳ¨ֳ¯ ֳ¬ֳ°ֳ₪ֳ¬ ֳ¥ֳ©ֳ«ֳ¥ֳ§ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ₪ ֳ²ֳ°ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ÷ ֳ¥ֳ÷ֳ¸ֳ¡ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ÷.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!