ֳ¸ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ£ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ²ֳ¥ֳ´ֳ₪ ֳ¸ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ²ֳ÷ֳ©ֳ·ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ°ֳ· ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬ ֳ®ֳ¹ֳ¨ֳ¸ֳ÷ ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ¡ֳ¸ֳ₪ ֳ₪ֳ¬ֳ ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ£ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ÷ֳ²ֳ±ֳ¥ֳ·ֳ₪ ֳ¡ֳ©ֳ¨ֳ¥ֳ§ ֳ¬ֳ ֳ¥ֳ®ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ© ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬ ֳ®ֳ¡ֳ·ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ£ֳ©ֳ°ֳ₪ ֳ¸ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ±ֳ©ֳ­

ֳ₪ֳ¬ֳ¹ֳ«ֳ₪ ֳ₪ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ¦ֳ©ֳ÷ ֳ¬ֳ±ֳ¨ֳ¨ֳ©ֳ±ֳ¨ֳ©ֳ·ֳ₪

ֳ¬ֳ´ֳ°ֳ© ֳ¹ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­

ֳ«ֳ®ֳ²ֳ¨ ֳ¡ֳ«ֳ¬ ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ ֳ°ֳ¥ ֳ¹ֳ¥ֳ®ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ·ֳ¹ֳ¥ֳ¸ֳ÷ ֳ²ֳ¬ ֳ°ֳ÷ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ´ֳ¸ֳ±ֳ®ֳ₪ ֳ₪ֳ¬ֳ®"ֳ±, ֳ¬ֳ£ֳ¥ֳ¢ֳ®ֳ₪: ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ®ֳ£ֳ£ ֳ₪ֳ®ֳ§ֳ©ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¶ֳ¸ֳ«ֳ¯ ֳ¡ֳ«ֳ¬ ֳ§ֳ¥ֳ£ֳ¹? ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ£ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ°ֳ®ֳ«ֳ¸ֳ¥? ֳ«ֳ®ֳ₪ ֳ÷ֳ¥ֳ¹ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ©ֳ¹ ֳ¡ֳ©ֳ¹ֳ¸ֳ ֳ¬? ֳ®ֳ₪ֳ¥ ֳ₪ֳ¹ֳ«ֳ¸ ֳ₪ֳ®ֳ®ֳ¥ֳ¶ֳ² ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ·? ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ£.

 

ֳ ֳ÷ ֳ«ֳ¬ ֳ₪ֳ°ֳ÷ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ₪ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ®ֳ£ֳ©ֳ°ֳ₪ ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ®ֳ¶ֳ¥ֳ  

ֳ¡ֳ ֳ÷ֳ¸ ֳ₪ֳ ֳ©ֳ°ֳ¨ֳ¸ֳ°ֳ¨ ֳ¹ֳ¬ ֳ₪ֳ¬ֳ®"ֳ±.

 

1 מתוך 8 קדימה
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב על הגובה! ממשל זמין לילדים