ֳ¬ֳ´ֳ°ֳ© ֳ¹ֳ®ֳ÷ֳ§ֳ©ֳ¬ֳ©ֳ­

ֳ¡ֳ´ֳ°ֳ© ֳ₪ֳ®ֳ²ֳ¸ֳ«ֳ÷ ֳ₪ֳ¦ֳ ֳ÷ ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ°ֳ¥ ֳ¹ֳ¥ֳ¥ֳ©ֳ­.

http://www.depositphotos.comhttp://www.depositphotos.com
1 מתוך 8 קדימה

ֳ₪ֳ ֳ©ֳ¹ֳ₪ ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ÷ֳ₪ ֳ¬ֳ¹ֳ¥ֳ´ֳ¨ֳ÷ ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ₪ֳ²ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ¹ֳ°ֳ÷ 1977 ֳ₪ֳ©ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ®ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¯ ֳ´ֳ¥ֳ¸ֳ÷ (ֳ¹ֳ«ֳ©ֳ₪ֳ°ֳ₪ ֳ¢ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ´ֳ·ֳ©ֳ£ ֳ®ֳ¡ֳ·ֳ¸ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ£ֳ©ֳ°ֳ₪). ֳ£ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ÷ ֳ¡ֳ©ֳ©ֳ°ֳ©ֳ¹ ֳ₪ֳ©ֳ  ֳ₪ֳ ֳ©ֳ¹ֳ₪ ֳ₪ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ«ֳ©ֳ₪ֳ°ֳ₪ ֳ¡ֳ÷ֳ´ֳ·ֳ©ֳ£ ֳ°ֳ¹ֳ©ֳ ֳ÷ ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ₪ֳ²ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯. ֳ¡ֳ¹ֳ°ֳ÷ 2004 ֳ®ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ¬ֳ¸ֳ ֳ¹ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ¹ֳ¥ֳ´ֳ¨ ֳ²ֳ¸ֳ¡ֳ©, ֳ₪ֳ¹ֳ¥ֳ´ֳ¨ ֳ±ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¢'ֳ¥ֳ¡ֳ¸ֳ ֳ¯, ֳ¬ֳ®ֳ©ֳ°ֳ¥ֳ© ֳ¹ֳ¬ ֳ·ֳ¡ֳ² ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ¹ֳ´ֳ¨ ֳ₪ֳ²ֳ¬ֳ©ֳ¥ֳ¯.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב על הגובה! ממשל זמין לילדים