משרד הפנים

לפני שמתחילים

מה המשותף לחופי הרחצה, לתכניות בנייה ולשעון הקיץ?    

David Niblack©David Niblack©
1 מתוך 5 קדימה

חוק עזר עירוני הוא חוק שקבעה הרשות המקומית או העירייה, והוא תקף אך ורק ברשות שחוקקה אותו. באתר משרד הפנים תוכלו לחפש חוקי עזר לפי רשות מקומית או נושא.

האישה היחידה שכיהנה בתפקיד שר הפנים הייתה גולדה מאיר. היא שימשה בתפקיד בשנת 1970 מטעם מפלגת "המערך". גולדה מאיר היא גם האישה היחידה שכיהנה בתפקיד ראש ממשלת ישראל, בין השנים 1969–1974.

 

 

סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב על הגובה! ממשל זמין לילדים