זכרו:

פרסומת גלויה = פרסומת שזיהיתם בקלות שמישהו שילם כדי להציג אותה.
פרסומת סמויה = פרסומת שקשה לזהות שמישהו שילם כדי להציג אותה.

מה זו פרסומת?

פרסומת היא מסר שגוף מסחרי משלם כדי להציג אותו.
לדוגמה:
חברת מוצרי קוסמטיקה משלמת כדי שמוצריה יופיעו על שלט חוצות. רשת מרכולים גדולה משלמת למשרד פרסום כדי שיפיק סרטון שמציג את מחיריה הנמוכים ואחר כך משלמת לטלוויזיה כדי להציג את הסרטון הזה.

אבל יש דרכים רבות לפרסם, ולא כל הפרסומות גלויות. מקצתן סמויות, ממש מתחבאות.

סדרו את הפרסומות הבאות מן הגלויה ביותר לסמויה ביותר.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!