התקציב עלה או ירד
לפניכם תרשים עמודות.

תרשים


 1. לאילו משרדים הגדילה הממשלה את התקציב בין השנים 2008 ל-2009?
  משרד הבריאות
  משרד החינוך
  משרד הרווחה
  משרד התחבורה
  משרד הביטחון
 2. באיזה משרד הייתה הירידה הגדולה ביותר בתקציב?
  משרד הבריאות
  משרד החינוך
  משרד הרווחה
  משרד התחבורה
  משרד הביטחון
 3. באיזה משרד הייתה העלייה הגבוהה ביותר בתקציב?
  משרד הבריאות
  משרד החינוך
  משרד הרווחה
  משרד התחבורה
  משרד הביטחון
 4. מהו המשרד בעל התקציב הגבוה ביותר בשנת 2008?
  משרד הבריאות
  משרד החינוך
  משרד הרווחה
  משרד התחבורה
  משרד הביטחון
 5. מהו המשרד בעל התקציב הגבוה ביותר בשנת 2009?
  משרד הבריאות
  משרד החינוך
  משרד הרווחה
  משרד התחבורה
  משרד הביטחון
 6. לדעתכם, מה היה יכול לגרום לשינויים אלו?
  חל שינוי בסדר העדיפויות של הממשלה.
  בשנת 2009 החליטה מדינת "כספיה" לשפר את שירותי הבריאות לאזרחים – להגדיל את בתי החולים ולרכוש תרופות חדשות. בעקבות זאת גדל תקציב הבריאות.
  במהלך שנת 2008 נחתם הסכם שלום עם המדינות השכנות ולכן היה אפשר לקצץ בתקציב הביטחון לשנת 2009.
  כל התשובות נכונות.
סביבות
על האתר
כלים
יצירת קשר
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!