?מה משתלם יותר
עליכם לשקול היטב: מה משתלם יותר? קנייה באריזה או ביחידות בודדות?
כדי לראות דוגמה, היכנסו לפעילות "מה משתלם?"

מתלמדים עובדים אחראי משמרת
סביבות
על האתר
כלים
יצירת קשר
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!