על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > ים וחופים > שמירה על החוף והים

חוקים לשמירה על הים

 


משמרת הסביבה

 
מישהו משליך פסולת באמצע הפלגה בים? רשות מקומית שופכת ביוב לתוך הים? מכלית נפט שוטפת את מכליה ומזהמת את מי הים?

דברים שאנחנו – יחידים ומוסדות ציבור – עושים, משפיעים על איכות הסביבה שבה אנחנו חיים. אחד האמצעים לבלום את הפגיעה בניקיון הסביבה הוא ניסוח חוקים וכללים שקובעים באופן ברור מה לעשות ומה לא לעשות בסביבה שלנו. כדי שחוקים אלה יהיו יעילים אנחנו - אזרחים פרטיים ושליחי ציבור - צריכים לפקוח עין ולראות מה נעשה סביבנו, ואם צריך – לדווח ולפעול. החוקים להגנת הסביבה קובעים גם את העונשים שיוטלו על כל אלה שפוגעים בסביבה – אם מתוך רשלנות או אפילו בכוונה. יש לזכור: גם מתן עונש היא דרך ללַמד אנשים על חשיבותה של הסביבה ועל הצורך להגן עליה.

 

 

חקיקה למניעת דיג יתר ופגיעה באוכלוסיית הדגים

 
בשנים האחרונות נחקקו חוקים משמעותיים לצמצום הפגיעה באוכלוסיית הדגים. חוקים אלה מטילים מגבלות על הדיג:

  • מגבלות על עונות הדיג – איסור על דיג בעונת ההטלה: "לא ידוג אדם בתקופת הקינון וההטלה בכל ציוד דיג שהוא, לרבות בחכה בודדת או ברובה לדיג תת ימי".
  • מגבלות על אזורי דיג שבהם נפגעה אוכלוסיית דגים מסוימת
  • מגבלות על שיטות דיג: איסור על שיטות הרסניות המרוקנות ללא הבחנה את אזור מדף היבשת, ועוד...
סביבות
על האתר
כלים
שתפו