על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > טיפול בפסולת

חוקים בנושא פסולת

  איך מונעים את זיהום הסביבה בפסולת?

משמרת הסביבה
מישהו משליך פסולת ברחוב? מישהו מסיע פסולת בניין ונפטר ממנה בשטח פתוח? מישהו כורה חול מהחוף בלי רישיון?
דברים שאנחנו – יחידים ומוסדות ציבור – עושים, משפיעים על איכות הסביבה שבה אנחנו חיים. אחד האמצעים לבלום את הפגיעה בנקיון הסביבה הוא ניסוח חוקים וכללים שקובעים באופן ברור מה לעשות ומה לא לעשות בסביבה שלנו. כדי שחוקים אלה יהיו יעילים, אנחנו - אזרחים פרטיים ושליחי ציבור - צריכים לפקוח עין ולראות מה נעשה סביבנו, ואם צריך – לדווח ולפעול. החוקים להגנת הסביבה קובעים גם את העונשים שיוטלו על כל אלה שפוגעים בסביבה – אם מתוך רשלנות או אפילו בכוונה. יש לזכור: גם הטלת עונש היא דרך ללַמד אנשים על חשיבותה של הסביבה ועל הצורך להגן עליה.


אתר פסולת פיראטי בירושלים

לזהם את הסביבה בפסולת זה לא נקי ולא חוקי
לפניכם מספר חוקים המכוונים נגד זיהום הסביבה בפסולת ולמען שמירה על ניקיונה.
  • חוק השלכת פסולת ברשות הרבים לא ישליך אדם פסולת, פסולת בניין וגרוטאות רכב ברשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, ולא ילכלך את רשות הרבים.
חוקים נוספים להגנה על הסביבה מפני השלכת פסולת:
  • היטל על הטמנת פסולת (במסגרת החוק "שמירת הניקיון") נכנס לתוקפו ב-1.7.2007.
    מטרת היטל ההטמנה – לכלול במחיר הטמנת הפסולת את המחיר שאנחנו צריכים לשלם כתוצאה מהנזק שנגרם לסביבה, כגון: זיהום אוויר, זיהום מים, מחיר הובלת הפסולת ועוד. ההיטל יעודד את הגופים והמוסדות האחראים על פינוי הפסולת למצוא פתרונות חלופיים להטמנת פסולת.
  • חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים.
  • חוק הפיקדון.
רגע של התבוננות
עכשיו כשאתם יודעים, התבוננו מחדש באנשים המשליכים אשפה ברחוב.
איך תגדירו את פעולתם: זלזול בסביבה? זלזול באנשים החיים בסביבה? עבירה על החוק? הכול ביחד?
טלפון לדיווח על השלכת פסולת ברשות הרבים:

מוקד הסביבה - 24 שעות ביממה
טלפונים:
9253321 - 08
6911*
6911 -
סביבות
על האתר
כלים
שתפו