על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > מה ממחזרים?

גזם

  כמה יש?
כולנו רואים מדי פעם את ערמות הענפים והעלים שמחכות לפינוי, אחרי טיפול בגינה. זהו הגזם.
בכל שנה אוספים בישראל 500,000 טון של גזם ומעבירים אל אתרי הפסולת.

מה הבעיה?
  • גזם לא מקוצץ, המוטמן באתרי פסולת, תופס נפח גדול.
  • הגזם דליק ומגביר את סכנת השרפות באתרי הפסולת.
  • התפרקות הגזם באתר ההטמנה יוצרת חומרים המזהמים את מי התהום.
  • התפרקות הגזם באתר ההטמנה גורמת לשחרור גז מתאן. זהו אחד מ"גזי החממה" המשפיעים על ההתחממות של כדור-הארץ.
מסיבות אלה אסר המשרד להגנת הסביבה על הטמנת גזם לא מקוצץ באתרי הפסולת. כיום מקצצים את מרבית הגזם בישראל.


שימוש בגזם מקוצץ לחיפוי קרקע

מה עושים בגזם?
רוב הגזם המקוצץ מופנה למיחזור. מייצרים ממנו:
  • זבל אורגני (קומפוסט).
  • חיפוי קרקע.
  • מצע לבעלי חיים.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו