על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > מה ממחזרים?

פלסטיק

   כמה יש?
בשנה אחת בישראל כמות מוצרי הפלסטיק המושלכת לפסולת מגיעה לכ-450,000 טון.

מה הבעיה?
  • פלסטיק הוא חומר יקר מאוד, והשלכתו לפסולת היא בזבוז של משאב יקר.
  • פלסטיק שהושלך לפסולת יישאר בה אלפי שנים עד שיתפרק ובינתיים הוא יצטבר עוד ועוד.
  • פסולת הפלסטיק תופסת נפח גדול באתרי הפסולת.
  • הפלסטיק דליק ומגביר את סכנת השרפות באתרי הפסולת. שרפה של פלסטיק פולטת לאוויר גזים רעילים.

מוצר מפלסטיק ממוחזר

מה עושים בפלסטיק המשומש?
בשנת 1999 החל לפעול בישראל מערך של איסוף ומיחזור של בקבוקי פלסטיק. לאחר איסופם, מעבירים את בקבוקי הפלסטיק למיחזור. הם ממוינים, נגרסים ונשטפים, ומייצרים מהם מגוון של מוצרים חדשים.

לא רק את בקבוקי הפלסטיק ממחזרים. מקורות נוספים למיחזור של פלסטיק הם יריעות פלסטיק ששימשו לחקלאות, פלסטיק מתעשייה, ועוד. הסוגים השונים של הפלסטיק משמשים לייצור מוצרים שונים. 
סביבות
על האתר
כלים
שתפו