על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > המגוון הביולוגי > המגוון הביולוגי בישראל

בית גידול לח

 

 בעקבות מגוון המינים בישראל

הגענו למקורות הירקון. זהו האזור המזרחי של נחל הירקון, סמוך לראש העין. באזור זה מי הירקון נקיים יחסית ומתוקים וצמחים ובעלי-חיים, האופייניים לבתי הגידול הלחים, מתקיימים בהם.

בתי הגידול הלחים - אגמים מתוקים, נחלים, שלוליות חורף ועוד - נפגעו קשות בישראל מן הפיתוח (אגם החולה), מהתייבשות מקורות המים המזינים אותם ומתפיסתם וכן מזיהום המים וסביבתם. עולם החי העשיר, שהתקיים בעבר בבתי הגידול הלחים, נפגע קשות, ורבים מהמינים הקשורים לבית גידול זה נמצאים בסכנת הכחדה.


נוּפָר צָהוֹב
 
לַבְנוּן הַיַרְקוֹן

סביבות
על האתר
כלים
שתפו