על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > התמודדות עם בעיית הרעש

אני למען סביבה שקטה

  "נעשה ונשנה"

מה אני יכול/ה וצריך/ה לעשות למען הסביבה
כל אחד יכול לאמץ כמה המלצות מעשיות לפעולות שעוזרות לשמור על הסביבה. בחרו נושא מתוך הרשימה שלפניכם, ואנא, למען סביבה בריאה יותר ויפה יותר, אמצו לכם כללים של התנהגות ידידותית לסביבה והתחילו לעשות ולשנות...

כל אחד יכול
אנחנו חשופים לרעש העולה ממקורות שונים בסביבת הבית שלנו. הרעש גורם לנזק בריאותי ופוגע באיכות החיים שלנו. כל אחד מאיתנו יכול לשמור על עצמו מפני חשיפה לרעש וגם לגלות אחריות ולמנוע מאחרים להיחשף לרעש.

 ... בבית, בשכונה, בבית-הספר
  • נתחשב באנשים אחרים החיים בסביבה שלנו – אזכיר לעצמי תמיד שגם לשכנים שלי יש זכות לחיות בשקט.
  • נימָנע מגרימת רעש בסביבה – באמצעות שירה חזקה, צעקות, נגינה, הפעלת מקלט רדיו, טלוויזיה או מכשירי קול דומים.
יש לזכור! לא הכול רוצים לשמוע בכל רגע נתון את מה שאתם רוצים לשמוע.נשמור על זכותנו לחיות בשקט
זכותי לבקש בנימוס מאחרים, הגורמים לרעש מטריד, להתחשב בי ובאנשים הקרובים אליי.עדיף לשוחח ולנסות להגיע להבנה עם השכן לפני פנייה לרשויות, אך...
כשאין ברירה, נוכל להגיש תלונה.
כאשר הרעש בלתי נסבל והאנשים שאחראים לו אינם עושים דבר כדי למנוע אותו, אפשר להגיש תלונה במשטרה נגד גורם הרעש.

 

סביבות
על האתר
כלים
שתפו