על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מפגעים בסביבה > חומרים מסוכנים

החומרים הפוגעים בגופנו

איך פוגעים החומרים המסוכנים בגופנו?
חומרים מסוכנים עלולים להגיע לגופנו ולפגוע בו בשלוש דרכים עיקריות:

 
סביבות
על האתר
כלים
שתפו