על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > שינויי אקלים > התחממות כדור הארץ

איך פועל אפקט החממה?

האטמוספרה שלנו ואפקט החממה הטבעי
כפי שכבר ראינו, האטמוספרה, שכבת הגזים הדקיקה המקיפה את כדור הארץ, שומרת על חומו של כוכב-הלכת שלנו, ממש כמו שמיכה העוטפת אותנו ושומרת על חום גופנו. הדרך שבה נשמרת הטמפרטורה דומה למה שאנחנו מכירים מניסיוננו (במכונית, בחממה).

איך זה עובד באטמוספרה של פני כדור הארץ?
עברו על החלקים השונים באיור, על פי הסדר, וראו איך אפקט החממה פועל.

1 2 3 4 5 6

סביבות
על האתר
כלים
שתפו