ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ×

ֳ₪ֳ«ֳ©ֳ°ֳ¥ ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ÷ ֳ₪ֳ±ֳ´ֳ¸ ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¢ֳ¥ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ«ֳ¥ֳ¬ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¸ֳ«ֳ©ֳ¡ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ ֳ·ֳ¡ֳ¥ֳ¶ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ¦ֳ¥ֳ¯ ֳ¬ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷. ֳ¬ֳ£ֳ¥ֳ¢ֳ®ֳ₪: ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ§ֳ¡ֳ©ֳ÷ֳ₪ ֳ¥ֳ±ֳ¬ֳ¨, ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ´ֳ±ֳ¨ֳ¸ֳ®ֳ₪ ֳ²ֳ­ ֳ®ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ¦ ֳ¥ֳ§ֳ±ֳ₪, ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¨ֳ¥ֳ°ֳ₪ ֳ¥ֳ²ֳ¢ֳ¡ֳ°ֳ©ֳ₪, ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¢ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ₪ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ₪ ֳ¥ֳ¦ֳ©ֳ÷ֳ©ֳ­, ֳ«ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¢ֳ¡ֳ©ֳ°ֳ₪ ֳ¶ֳ₪ֳ¥ֳ¡ֳ₪ ֳ¥ֳ®ֳ¬ֳ´ֳ´ֳ¥ֳ¯. 

FreeDigitalPhotos.net / ֲ© m_bartosch
1 מתוך 10 קדימה
סביבות
על האתר
כלים
שתפו
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!