ֳ®ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­

ֳ®ֳ÷ֳ·ֳ©ֳ°ֳ©ֳ­ ֳ§ֳ±ֳ«ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ¡ֳ©ֳ÷

ֳ¡ֳ·ֳ¹ֳ¥ ֳ®ֳ₪ֳ¥ֳ¸ֳ©ֳ«ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ÷ֳ·ֳ©ֳ¯ ֳ ֳ¡ֳ©ֳ¦ֳ¸ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ§ֳ©ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ§ֳ±ֳ«ֳ®ֳ©ֳ­) ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¡ֳ¸ֳ¦ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ¨ֳ¡ֳ§, ֳ¡ֳ ֳ®ֳ¡ֳ¨ֳ©ֳ₪ ֳ¥ֳ¡ֳ®ֳ·ֳ¬ֳ§ֳ÷. ֳ«ֳ× ֳ ֳ´ֳ¹ֳ¸ ֳ¬ֳ§ֳ±ֳ¥ֳ× ֳ«ֳ¹ֳ¬ֳ©ֳ¹ ֳ®ֳ«ֳ®ֳ¥ֳ÷ ֳ₪ֳ®ֳ©ֳ­.

WikiHowWikiHow
1 מתוך 15 קדימה
העבירו את זה הלאה:
 הוסיפו טיפ משלכם
ֳ®ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ - הטיפים שלנו
ֳ¬ֳ§ֳ±ֳ¥ֳ× (ֳ ֳ°ֳ¥ֳ°ֳ©ֳ®ֳ© 12.05.2018)
ֳ¬ֳ  ֳ¬ֳ₪ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ§ֳ¥ֳ´ֳ´ֳ©ֳ­
ֳ÷ֳ±ֳ÷ֳ®ֳ¥ (ֳ®ֳ©ֳ«ֳ ֳ¬ֳ₪ 02.05.2018)
ֳ÷ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ֳ¥ ֳ¡ֳ®ֳ¬ֳ  ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ÷ֳ¡ֳ¦ֳ¡ֳ¦ֳ¥
ֳ¬ֳ§ֳ±ֳ¥ֳ× ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ¬ֳ©ֳ₪ֳ© 24.04.2018)
ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ®ֳ ֳ¥ֳ£ ֳ¬ֳ§ֳ±ֳ¥ֳ× ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­
ֳ¬ֳ₪ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ ֳ¡ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ°ֳ¥ֳ²ֳ­ 12.03.2018)
ֳ¬ֳ₪ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ ֳ¡ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¢ֳ¯ ֳ ֳ±ֳ¬ֳ₪
ֳ¬ֳ₪ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ ֳ¡ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ°ֳ¥ֳ²ֳ­ 12.03.2018)
ֳ¬ֳ₪ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ ֳ¡ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ¢ֳ¯ ֳ ֳ±ֳ¬ֳ₪
ֳ§ֳ©ֳ±ֳ«ֳ¥ֳ¯ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ¸ֳ¥ֳ®ֳ¯ 12.03.2018)
ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ§ֳ±ֳ¥ֳ× ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­
ֳ§ֳ±ֳ«ֳ¥ ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ ֳ¸ֳ©ֳ ֳ¬ 28.02.2018)
ֳ²ֳ¬ ֳ÷ֳ¹ֳ ֳ©ֳ¸ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ¡ֳ¸ֳ¦ ֳ´ֳ÷ֳ¥ֳ§
ֳ₪ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ֳ¥ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ₪ (ֳ©ֳ¥ֳ°ֳ÷ֳ¯ ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ ֳ¥ֳ¸ 07.02.2018)
ֳ₪ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ֳ¥ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ÷ֳ¡ֳ¥ֳ°ֳ₪
ֳ ֳ©ֳ× ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ§ֳ±ֳ¥ֳ× ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ ֳ¹ֳ¸ ֳ ֳ°ֳ§ֳ°ֳ¥ ֳ¹ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ­ (ֳ¹ֳ¥ֳ¡ֳ¬ ֳ¢ ֳ¥ֳ¸ֳ¥ֳ®ֳ¯ ֳ¢ 14.01.2018)
ֳ÷ֳ¥ֳ«ֳ¯ ֳ₪ֳ¨ֳ©ֳ´ ֳ₪ֳ¥ֳ :ֳ ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ«ֳ±ֳ¥ֳ× ֳ¡ֳ®ֳ© ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ₪
ֳ®ֳ¹ֳ÷ֳ®ֳ¹ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ (ֳ¢ֳ´ֳ¯ 14.01.2018)
ֳ¹ֳ°ֳ§ֳ±ֳ¥ֳ× ֳ¡ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ«ֳ× ֳ¹ ֳ°ֳ²ֳ¹ֳ₪ ֳ®ֳ·ֳ¬ֳ§ֳ¥ֳ÷ ֳ·ֳ¶ֳ¸ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ°ֳ¬ֳ× ֳ¬ֳ¹ֳ©ֳ¸ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ­ ֳ°ֳ¬ֳ§ֳµ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ¦ֳ®ֳ¦ֳ­ ֳ₪ֳ·ֳ¨ֳ¥
סביבות
על האתר
כלים
שתפו