ֳ¡ֳ²ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­

ֳ£ֳ¥ֳ ֳ¢ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¡ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ°ֳ¥

ֳ ֳ­ ֳ©ֳ¹ ֳ¬ֳ«ֳ­ ֳ§ֳ©ֳ©ֳ÷ ֳ®ֳ§ֳ®ֳ£, ֳ£ֳ ֳ¢ֳ¥ ֳ¬ֳ÷ֳ÷ ֳ¬ֳ₪ ֳ«ֳ¬ ֳ®ֳ₪ ֳ¹ֳ₪ֳ©ֳ  ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ«ֳ₪: ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ­, ֳ®ֳ© ֳ¹ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ₪ ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ©ֳ­, ֳ®ֳ·ֳ¥ֳ­ ֳ°ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ°ֳ¥ֳ§ ֳ¬ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ¥ ֳ¡ֳ®ֳ¹ֳ× ֳ₪ֳ©ֳ¥ֳ­, ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ§ֳ¥ֳµ, ֳ¨ֳ©ֳ´ֳ¥ֳ¬ ֳ¸ֳ´ֳ¥ֳ ֳ© (ֳ ֳ¶ֳ¬ ֳ¥ֳ¨ֳ¸ֳ©ֳ°ֳ¸), ֳ¶ֳ²ֳ¶ֳ¥ֳ²ֳ©ֳ­ ֳ®ֳ÷ֳ ֳ©ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¥ֳ¡ֳ²ֳ©ֳ·ֳ¸ ֳ₪ֳ¸ֳ¡ֳ₪ ֳ ֳ₪ֳ¡ֳ₪.

1 מתוך 12 קדימה
העבירו את זה הלאה:
 הוסיפו טיפ משלכם
ֳ¡ֳ²ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ - הטיפים שלנו
ֳ«ֳ¬ֳ¡ֳ©ֳ­ (ֳ ֳ¬ֳ©ֳ²ֳ°ֳ₪ 26.04.2018)
ֳ¬ֳ₪ֳ¥ֳ¶ֳ©ֳ  ֳ ֳ¥ֳ÷ֳ­ ֳ¬ֳ´ֳ§ֳ¥ֳ÷ 2 ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¬ֳ±ֳ´ֳ· ֳ¬ֳ₪ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ¹ֳ§ֳ· ֳ ֳ©ֳ÷ֳ­ ֳ®ֳ¹ֳ§ֳ·ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ®ֳ¥ ֳ®ֳ§ֳ¡ֳ¥ֳ ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ§ֳ£ֳ£ ֳ ֳ÷ ֳ§ֳ¥ֳ¹ ֳ₪ֳ¸ֳ©ֳ§ ֳ¹ֳ¬ֳ₪ֳ­
ֳ«ֳ¬ֳ¡ (ֳ¸ֳ ֳ­ ֳ¨ 09.04.2018)
ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ£ֳ²ֳ÷ ֳ¬ֳ¨ֳ´ֳ¬ ֳ¬ֳ÷ֳ÷ ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ¥ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ¥ֳ¹ ֳ´ֳ²ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¥ֳ¬ֳ²ֳ¹ֳ¥ֳ÷ ֳ¡ֳ£ֳ©ֳ·ֳ÷ ֳ·ֳ¸ֳ¶ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¥ֳ¬ֳ·ֳ§ֳ÷ ֳ¬ֳ¨ֳ©ֳ¥ֳ¬
ֳ ֳ¥ֳ¢ֳ¸ֳ©ֳ­ (ֳ²ֳ©ֳ£ֳ¥ 05.02.2018)
ֳ ֳ­ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¢ֳ£ֳ¬ ֳ ֳ¥ֳ¢ֳ¸ ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ°ֳ·ֳ¥ֳ÷ ֳ¬ֳ¥ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¥ֳ¡ ֳ«ֳ¬ 3-4 ֳ¹ֳ¡ֳ¥ֳ²ֳ¥ֳ÷
ֳ«ֳ¬ֳ¡ֳ¬ֳ¡ ֳ¸ֳ·ֳ±ֳ© (ֳ°ֳ¥ֳ²ֳ­ ֳ©ֳ²ֳ·ֳ¡ 26.12.2017)
ֳ ֳ­ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¢ֳ£ֳ¬ ֳ«ֳ¬ֳ¡ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ₪ֳ ֳ«ֳ©ֳ¬ ֳ ֳ÷ ֳ₪ֳ«ֳ¬ֳ¡
ֳ«ֳ¬ֳ¡ (ֳ°ֳ²ֳ­ 26.12.2017)
ֳ ֳ­ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ¸ֳ¥ֳ¶ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¢ֳ£ֳ¬ ֳ«ֳ¬ֳ¡ ֳ ֳ÷ֳ­ ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ«ֳ©ֳ­ ֳ ֳ÷ ֳ«ֳ¬ ֳ¶ֳ¥ֳ¸ֳ«ֳ© ֳ₪ֳ·ֳ©ֳ¥ֳ­ ֳ¹ֳ¬ֳ¥
ֳ«ֳ¬ֳ¡ֳ¬ֳ¡ (maayan 26.12.2017)
ֳ«ֳ£ֳ© ֳ¬ֳ¢ֳ£ֳ¬ ֳ«ֳ¬ֳ¡ֳ¬ֳ¡ ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ¨ֳ©ֳ©ֳ¬ ֳ ֳ©ֳ÷ֳ¥ ֳ«ֳ¬ ֳ©ֳ¥ֳ­ 3 ֳ´ֳ²ֳ®ֳ©ֳ­ ֳ¡ֳ©ֳ¥ֳ­
ֳ¡ֳ²ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ (ֳ₪ֳ©ֳ¬ֳ© 14.11.2017)
ֳ§ֳ¹ֳ¥ֳ¡ ֳ¬ֳ₪ֳ·ֳ´ֳ©ֳ£ ֳ¬ֳ₪ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ§ֳ± ֳ¬ֳ¡ֳ²ֳ¬ֳ© ֳ§ֳ©ֳ©ֳ­ ֳ«ֳ®ֳ¥ ֳ¹ֳ®ֳ÷ֳ©ֳ©ֳ§ֳ±ֳ©ֳ­ ֳ¬ֳ¡ֳ°ֳ© ֳ ֳ£ֳ­
ֳ¹ֳ¥ֳ¯ֳ₪ֳ°ֳ£ֳ©ֳ¸ (ֳ¹ֳ¥ֳ¯ 14.11.2017)
ֳ÷ֳ©ֳ÷ֳ°ֳ¥ ֳ ֳ¥ֳ§ֳ¬ ֳ¥ֳ÷ֳ©ֳ£ֳ¢ֳ¥ֳ¬ֳ₪ֳ­
ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ£ (ֳ¹ֳ¥ֳ¯ 14.11.2017)
ֳ¶ֳ¸ֳ©ֳ× ֳ¬ֳ÷ֳ÷ ֳ«ֳ¡ֳ¥ֳ£ ֳ¬ֳ«ֳ¥ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷
ֳ÷ֳ₪ֳ©ֳ¥ ֳ°ֳ§ֳ®ֳ£ֳ©ֳ­ (ֳ²ֳ®ֳ¸ 14.11.2017)
ֳ÷ֳ¹ֳ®ֳ¸ֳ¥ ֳ²ֳ¬ ֳ₪ֳ§ֳ©ֳ¥ֳ÷ ֳ¹ֳ¬ֳ«ֳ­. ֳ¥ֳ÷ֳ¦ֳ«ֳ¸ֳ¥ ֳ¬ֳ÷ֳ÷ ֳ¬ֳ₪ֳ­ ֳ ֳ¥ֳ«ֳ¬ ֳ«ֳ¬ ֳ©ֳ¥ֳ­.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו