לחלק את עוגת התקציב
כיצד מחלקים את תקציב המדינה?

לפניכם תרשים עוגה (פאי) המתאר בקירוב את תקציב מדינת ישראל לשנים 2009–2010.

עליכם לגרור את שמות המשרדים מתוך המחסן למקום המתאים על הגרף, על פי היגדים שמופיעים על המסך. אם סיימתם, לחצו על כפתור "בדיקה".

  • תקציב החינוך באחוזים הוא בדיוק רבע מתקציב המדינה.
  • תקציב משרד הבריאות הוא עשירית מעוגת התקציב.
  • תקציב משרד הרווחה קטן ב- 5% מתקציב החינוך.
  • תקציב משרד התעשייה הוא מאית מעוגת התקציב.
  • תקציב משרד הביטחון שווה בערכו לסכום תקציבי משרד הבריאות והרווחה.סביבות
על האתר
כלים
יצירת קשר
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!