לחלק את עוגת התקציב 1. 1. איזה חלק מהתקציב מקבל משרד הרווחה?
  1/2 מהתקציב
  2/3 מהתקציב
  1/4 מהתקציב
  1/5 מהתקציב
 2. 2. איזה משרד מקבל בדיוק 1/4 מהתקציב?
  משרד התעשייה
  משרד הבריאות
  משרד הביטחון
  משרד החינוך
 3. 3.
  "לפי התרשים אני מבין שסדרי העדיפויות של הממשלה הם לתת לחינוך יותר מאשר לביטחון". האם דור צודק?

  כן!
  לא!
 4. 4.
  "לפי התרשים אני מבינה שבערך 3/4 מהתקציב מועברים לביטחון, לחינוך ולרווחה. לשאר התחומים נשאר רק כ-1/4. " האם איילניש צודקת?

  כן
  לא
 5. 5. אם רוצים שתקציב החינוך ותקציב הביטחון יהיו זהים, איזה אחוז מתקציב הביטחון צריך להעביר לתקציב החינוך ?
  2.5%
  5%
  30%
 6. 6. אילו משרדים מקבלים יחד יותר מ- 50% מהתקציב?
  רווחה, חינוך ובריאות
  ביטחון ובריאות
  רווחה, תחבורה ובריאות
 7. 7. לאור הנתונים בתרשים שלמעלה, מה מאפיין את סדר העדיפויות של הממשלה באותו זמן? סמנו אם ההיגדים נכונים או אינם נכונים.
סביבות
על האתר
כלים
יצירת קשר
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!