יש עניים מאושרים
לֹא כָּל מִי שֶרְכוּשוֹ מוּעָט מַרְגִיש עָנִי. יֵש אֲנָשִים הַמִסְתַפְּקִים בְּמוּעָט מֵרְצוֹנָם,
מִתוֹךְ אֱמוּנָה שֶכָּךְ טוֹב יוֹתֵר לִחְיוֹת.


יֵשׁ עֲנִיִּים מְאֻשָּׁרִים

כתבה עדנה שמש
מתוך עיתון עיניים

נזירים בודהיסטים במדיטציה
נזירים רבּים מִתְנַתְקים מֵחֶברַת אנשים וּמִתבּוֹדְדים בְּמִנְזָרים המרוּחָקים מִכּל יִישוב, שָם הם מִתחַייבים לחיות חיים רוּחָנִיִים, להתפלל, וּלְהַרְבּוֹת בִּשְתִיקָה
נזירים בודהיסטים במדיטציה: נזירים רבּים מִתְנַתְקים
מֵחֶברַת אנשים וּמִתבּוֹדְדים בְּמִנְזָרים המרוּחָקים מִכּל יִישוב
שָם הם מִתחַייבים לחיות חיים רוּחָנִיִים, להתפלל, וּלְהַרְבּוֹת
בִּשְתִיקָה.
אִישה חכמה אחת אמרה לי פעם משהו מעַניֵין: "בני אדם צריכים לִראות אֶת עצמם כְּמי שעומדים על סולם: אִם תִסתַכּלי למַעלָה, תמיד תִראי מישהו עשיר ומוצלח מִמֵך ולא תִהיי שׂמֵחה בְּחֶלקֵך, אבָל אִם תסתכלי למַטָה, תמיד תִראי מישהו עני ממך. לכן, אִם אַת רוצָה לִהיות מאושרת, תסתכלי תמיד למטה, אֶל אֵלֶה שֶיש להם פחות ממך, וכך תרגישי מרוצָה מִמה שֶיש לָך". אבָל רוב האנשים רוצים שיהיה להם יותר מִמה שֶיש להם, ואֵינם בוחרים מרְצוֹנָם לִהיות עניים. אנשים נַעשׂים עניים כי אין להם עבודה או בַּמָקום שבּו הם גרים יוֹקֶר המִחְיָה גָבוה, כלומר המוּצָרים והשֵירותים שאפשר לִקנות בכסף יְקָרים מאוד, או שֶהאנשים גרים בִּמדינה ענייה (כמו כמה מִמדינות אַפְרִיקָה). לִפעמים אנשים נַעשׂים עניים בגלל אסון טֶבַע שפָּקַד אֶת האֵזור שבו הם גרים: צוּנָאמִי, הֲצָפָה של נהר או רעש אדמה, אסון טֶבַע שהָרס אֶת הכְּפָרים שלהם והִשאיר אותם עניים מאוד ואפילו בְּחוֹסֶר כול (כמו שקרה כעת בְּסִין, למשל).לכן אולי קשֶה להַאמין שֶיש אנשים שנעשׂים עניים מֵרָצון. לְמַעשׂה, אנשים כאלה, שבּוחרים להיות עניים, אינם עניים באמת, כי הם אינם מַרגישים עניים. הם מִסתַפּקים במוּעָט כי זה חֵלק מִתְפִיסַת העולם שלהם, חֵלק מִדֶרך החיים שבּה הם מַאמינים.
נזיר נוצרי בגלימה
נזירים נוֹצְרִים, נוֹדְרִים אֶת 'נֶדר העוני' וּמִסתַפּקים במועט: זה מאות שָנים שכּל רְכוּשָם של הנזירים האֵלֶה הוא גלימה, סכין, מחט, לוח כתיבה וּכלִי כתיבה. 
באדיבות אוסף התצלומים הלאומי
נזיר נוצרי בגלימה: נזירים נוֹצְרִים, נוֹדְרִים אֶת
'נֶדר העוני' וּמִסתַפּקים במועט: זה מאות שָנים
שכּל רְכוּשָם של הנזירים האֵלֶה הוא גלימה,
סכין, מחט, לוח כתיבה וּכלִי כתיבה.

וּבכלל, לא כל מי שרְכוּשוֹ מועט מרגיש עני. יש ילדים שהחֶדר שלהם מלא בְּצעצועים ולא דַי להם בכך, ויש ילדים שכאשר נופל לִידֵיהם חִישוּק של גלגל ישָן או סיר אָלוּמִנְיוּם וכַף עֵץ לְתוֹפֵף עליו, הם מרגישים שקיבלו אֶת מֵיטַב הצעצועים שבָּעולם. אז כמה זה 'מועט'? זאת שאלה טובה, ואין לה תשובה מוּגְדֶרת.יש כל מינֵי דרכים לְהִסתַפּקוּת בְּמועט, ולא כולן נוֹבְעוֹת מֵעוני. למשל, בגלל הִתחַממוּת כדור האָרץ קוראים אִרְגוּנים 'ירוקים' לְאֶזרְחֵי המדינות העשירות לִקנות פחות מוצרים שאינם הֶכרֵחִיים להם, כדי לא לְעוֹדֵד יִיצוּר מוּגזָם בְּמִפְעָלים שמְזַהמִים אֶת כדור האָרץ. ה'ירוקים' גם נִלחמים לְהַפחָתַת השִימוּש בשַׂקִיות נַיְילון, כי הן אינן מִתְכַּלוֹת וְנִשארות לְעולם על פני כדור הארץ, ולְהַפחָתַת השימוש במַזגן (בַּקַיץ וּבחורף), כדי לַחסוך באֵנֶרְגִיָיה. אנשים רבּים בָּעולם נַענים לַקריאות האֵלֶה וּמוּכנים להִסתַפּק בְּפָחות אף על פי שהם עשירים.


סביבות
על האתר
כלים
יצירת קשר
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!