ירושלים בירת ישראל

מהי עיר בירה?

ב־5 בדצמבר 1949, כמעט שנה לאחר הקמת המדינה, הכריז דוד בן-גוריון על ירושלים בתור בירת מדינת ישראל. בשנת 1980 חוקקה הכנסת חוק יסוד, שהגדיר את מעמדה של ירושלים בתור עיר הבירה.

עיר בירה היא עיר בעלת מאפיינים מיוחדים.

לפניכם רשימה של אתרים ומוסדות. אילו מהם מיוחדים לעיר בירה?

שלבו את המוסדות והאתרים בעמודה המתאימה בטבלה.

השלמתם בהצלחה את המשימה הקודמת?

כעת השלימו את הפִּסקה הבאה, המגדירה מהי עיר בירה.

סביבות
על האתר
כלים
יצירת קשר
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!