ירושלים בירת ישראל
תפקידה של ירושלים בתור עיר בירה מתבטא בטקסים ובאירועים הממלכתיים המתרחשים בה.
זהו את הטקס על פי התצלום!

הטקס
סביבות
על האתר
כלים
יצירת קשר
תנאי שימוש|© כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ולעמותת סנונית לקידום החינוך המתוקשב gov על הגובה!