על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > אוויר > אוויר נקי

המדינה דואגת לאויר נקי

מהי חובתה היסודית של המדינה כלפי תושביה?

פיתוח בר קיימא: עיקרון מס' 1
"בני האדם הם במרכז הדאגה לפיתוח בר קיימא. הם זכאים לחיי בריאות ויצירה בהרמוניה עם הטבע".

עיקרון זה נקבע בוועידה הבין לאומית לאיכות הסביבה בריו דה ז'ניירו בשנת 1992. 170 מדינות וארגוני סביבה התכנסו מתוך דאגה משותפת לעתיד הסביבה על פני כדור הארץ.
בוועידה הזו תוכננו פעולות לשמירה על הסביבה ברוח פיתוח בר קיימא.
פיתוח בר קיימא הוא פיתוח העונה על צורכי ההווה בלי לסכן את יכולת הדורות הבאים לספק את צורכיהם.

על כל מדינה ומדינה מוטלת החובה לשמור על זכותם של אזרחיה לחיי בריאות ויצירה, לשם כך על המדינה להגן על הסביבה שתושביה חיים בה. השמירה על הסביבה מופקדת בידיהם של מוסדות הציבור: הממשלה והרשויות המקומיות. פעילותם נוגעת לחיי היומיום של כל אזרח, באופן ישיר או באופן עקיף.
 
המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה בממשלת ישראל ממונה על הגבלת זיהום אוויר כגון: תחבורה, ייצור חשמל, תעשייה, כרייה וחציבה. המשרד להגנת הסביבה מתמקד בחקיקת חוקים לשמירה על איכות האוויר, ובמחקר ומעקב אחר תופעות של זיהום.

מלבד זאת, המשרד להגנת הסביבה מפעיל מערך של חינוך והסברה לציבור הרחב על הדרכים לשמור על איכות האוויר.

המשרד להגנת הסביבה נאבק במאמץ בינלאומי בזיהום האוויר שחוצה גבולות של מדינות.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו