על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > אוויר > אוויר נקי

דלק נקי

שינויים באיכות הדלק - דלק נקי יותר מחומרים מזהמים
פיתוח דלקים שבהם יש כמות מופחתת של חומרים מזהמים כגון: גפרית, עופרת ועוד

איך ניתן להקטין את פליטת מזהמי האוויר מהרכב?

 • משנים את סוג הדלק ואיכותו, כמה דוגמאות:
  - עוברים לשימוש בדלקים המכילים פחות מזהמים, לדוגמה: דלק שיש בו מעט גופרית.
  - משתמשים בתוספי דלק ידידותיים יותר לסביבה ולא משתמשים בתוספי עופרת רעילים.
 • פיתוח אמצעים להפחתת פליטת מזהמי האוויר מהרכב, כמה דוגמאות:
  - משפרים את מערכת הזרקת הדלק והופכים אותה מדויקת יותר וחסכונית יותר.
  - מתקינים ממיר קטליטי במערכת הפליטה של רכבי בנזין ומקטינים את הזיהום הנפלט לאוויר.
  - מתקינים מלכודת לחלקיקים הנפלטים מכלי רכב מונעים בדיזל.
  - מתקינים מערכת מיוחדת (EGR) שמחזירה אל המנוע חלק מהגז שנפלט. המערכת מקררת המנוע ומפחיתה את כמות הגזים הנפלטים לאוויר ומזהמים אותו.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו