על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > אנרגיה > מהי אנרגיה?

שימושי אנרגיה

גררו את תמונות השימושים השונים של האנרגיה אל הכותרות המתאימות להם.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו