על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > אנרגיה > משאבי אנרגיה מתכלים

דלק מאובנים - גז

גז טבעי

הגז הטבעי, רובו גז מתאן, נוצר בתהליך דומה לזה של הנפט, והוא מצוי בעומק האדמה, לעתים קרובות סמוך למאגרי נפט. הפקתו של הגז הטבעי פשוטה יחסית להפקת פחם או נפט - הוא נשאב מהקידוח ומובל בצינורות אל המאגרים.

בארץ נתגלו כמה מאגרים של גז טבעי (למשל: המאגרים מול חופי אשקלון ומול חופי קיסריה, ולאחרונה גם מול חופי חיפה).

לשימוש בגז הטבעי כמקור אנרגיה יתרונות רבים:

  • הגז הטבעי הוא מקור אנרגיה ידידותי לסביבה באופן יחסי - שרפתו פולטת כמות מועטה יחסית של מזהמים, והוא אינו מותיר אחריו אפר (כמו הפחם).
  • כמות האנרגיה שניתן להפיק מגז טבעי גבוהה יחסית לכמות שניתן להפיק מכמות זהה של מזוט, של סולר או של פחם. לפיכך, תחנות כוח המוּנָעוֹת בגז טבעי הן יעילות יותר מתחנות כוח המוּנָעוֹת בדלקים מאובנים אחרים.
  • תהליך ייצור החשמל בתחנות כוח גזיות אינו דורש קרבה לים, ולכן ניתן למקמן במקומות שונים ברחבי הארץ. כך ניתן למנוע פגיעה נוספת בשטחי החוף במדינת ישראל.
  • שטח תחנות הכוח הגזיות קטן יחסית לתחנות כוח פחמיות, וניתן להקים אותן במהירות רבה יחסית.מסיבות אלה ומסיבות נוספות המדינות המפותחות בעולם עוברות להפקה של חשמל מגז טבעי. גם בישראל מתוכנן מעבר של חלק מתחנות הכוח לשימוש בגז טבעי במקום בסולר או במזוט, ואף מתכננים תחנות כוח נוספות העושות שימוש בגז טבעי.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו