על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > אנרגיה > אנרגיה וסביבה

צורכים אנרגיה-משפיעים על הסביבה


הדלקנו את האור בחדר, נסענו לבקר את הדודה...
כמעט בכל פעולה שלנו אנחנו צורכים אנרגיה!

הפקת אנרגיה מן המקורות השונים, הובלת האנרגיה אל הצרכנים (אנחנו), וכמובן, השימוש באנרגיה – כל התהליכים האלה משפיעים על הסביבה!

כיצד תהליכים אלה משפיעים על הסביבה?
התאימו את המשפטים שלמטה אל האזורים המתאימים באיור, ותגלו זאת.

בתחנות דלק דליפה של דלק מזהמת את מי התהום ואת הקרקע.
תהליך השרפה של פחם בתחנת הכוח יוצר אפר; האפר מכיל מתכות כבדות רעילות המזהמות את הסביבה.
קווי המתח הגבוה גורמים לפגיעה בנוף, פולטים קרינה ועלולים לפגוע בעופות גדולים, כמו נשרים.
גזים וחלקיקים המזהמים את האוויר, נפלטים מן הארובה של תחנת הכוח.
תחנות הכוח הבנויות על חופי הים, מצמצמות את שטחי החופים הפתוחים.
מי הים המשמשים לקירור בתחנת הכוח, מוחזרים אל הים וגורמים לחימום מי הים (זיהום תרמי).
מכליות, המובילות דלק בים, עלולות להיפגע ולגרום לזיהום חמור של הים.
בבתי הזיקוק לנפט מפרידים את הנפט למוצרים שונים, ובתהליך זה חומרים מזהמים רבים נפלטים אל האוויר.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו