על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > אנרגיה > אנרגיה וסביבה

מוסדות אחראים על נושא האנרגיה במדינה

 
מוסדות המדינה – השמירה על מקורות האנרגיה ועל הסביבה
הממשלה, באמצעות משרדי הממשלה ומוסדות המדינה, מופקדת על השמירה על מקורות האנרגיה.

תחומי הפעולה של הממשלה
- קביעת מדיניות בנושא משק האנרגיה בישראל: תכנון מקורות אנרגיה ודרכי הובלה בטוחות של חומרי אנרגיה: נפט, גז ופחם; עידוד הפיתוח של מקורות אנרגיה ידידותיים יותר לסביבה והשימוש בהם, כגון: הקמת תחנות כוח סולריות, הפקת אנרגיה מפסולת ועוד; קביעת מדיניות משק החשמל בישראל; קביעת תקנים של איכות אוויר ופיקוח עליהם, ועוד.

המשרד להגנת הסביבה
המשרד מופקד על מניעת זיהום אוויר הנוצר משימוש בחומרי אנרגיה בפעילויות שונות, כגון: תחבורה, ייצור חשמל, תעשייה ועוד. כמו כן, המשרד מופקד על פיקוח ומילוי החלטות של אמנות בינלאומיות בתחום זיהום האוויר והתחממות כדור הארץ, כגון: פרוטוקול מונטריאול או אמנת האקלים.

עמדת המשרד להגנת הסביבה נגד הפעלת תחנות כוח פחמיות
את החשמל, בכמות הנדרשת למדינת ישראל לשנים הקרובות, ניתן לייצר בדרך אחרת!
ייצור חשמל תוך שימוש בגז טבעי, ימנע פליטת מיליוני טונות של מזהמים שונים לאוויר ויקטין את ההשפעות השליליות על בריאות הציבור ועל הסביבה בארץ.
בהשוואה למדינות מפותחות, במדינת ישראל לא מושקעים אמצעים מספיקים לצורך שימור אנרגיה וניצול אנרגיות מתחדשות, ידידותיות יותר לסביבה. לפיכך יש להתייחס לנושאים אלה בעדיפות עליונה, ולהשקיע משאבים בפיתוחם. כמובן, גם לנושא הספקת גז טבעי לתחנות כוח יש לתת עדיפות עליונה.


קולטי שמש

סביבות
על האתר
כלים
שתפו