על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > מקורות מים בישראל

אקוויפר החוף

ספוג בחול
אקוויפר החוף משתרע לאורך חוף הים התיכון, מאזור קיסריה ודרומה. המים באקוויפר זה נאגרים בתוך חול, באבן חול ובכורכר (אבן חול מעורבת בגיר). המרקם של סלעים אלה הוא גרגרִי ויש בהם נקבוביות. עובדה זו מאפשרת חדירה והולכה טובה של מים בתוכם.
באזור האקוויפר שנמצא מתחת לפני הים, חודרים מי הים המלוחים לסלעי האקוויפר והם נעים לכיוון היבשה. מתחת לפני הקרקע, המים המלוחים שבאים מהים נפגשים עם המים המתוקים שבאים מהיבשה ונוצר אזור של מגע בין גוף המים המלוחים ובין גוף המים המתוקים. אזור זה נקרא ה"פַּן הביני".

  


נוף באיזור החוף

באקוויפר החוף מי התהום חשופים מאוד לזיהום!
יש לכך שתי סיבות:

  1. אקוויפר החוף נמצא מתחת לאזור המיושב ביותר במדינת ישראל. מעליו יש יישובים רבים, מפעלים, תחנות כוח, שדות חקלאיים, מזבלות ועוד. כל אלה פולטים מזהמים הזורמים אל מי התהום.
  2. שאיבת יתר של מי תהום מאקוויפר החוף גורמת לחדירה של מי ים לתוך האקוויפר ולהמלחה של מי התהום שבו.

בשנים האחרונות נסגרו בארות רבות באזור זה בגלל זיהום מי התהום והמלחתם.

  

רגע של התבוננות
עכשיו כשאתם יודעים, התבוננו מחדש באדמה ובסלעים הנשטפים בגשם.

איך קשורים המים ש"נעלמו" בתוך האדמה והסלעים... לברז שלנו?

 

סביבות
על האתר
כלים
שתפו