על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > מקורות מים בישראל

מים עיליים

ולאן הולכים כל המים שלא מחלחלים בסלעים?

זורם ונקווה על פני האדמה
מים עיליים - כשמם כן הם - זורמים או נאגרים מעל פני האדמה.
חלק ממי הגשמים אינו חודר ומחלחל אל תוך הקרקע ואינו מתאדה, אלא זורם על פני האדמה בשיטפונות, בנחלים ובנהרות. אלה הם מים עיליים.
חלק מהמים הזורמים במורדות ההרים נקווה במקומות הנמוכים - באגמים ובמקווי מים.
הנחלים, הנהרות והאגמים הם מקורות מים עיליים.
ישראל ענייה מאוד במקורות מים עיליים. אין בה נהרות גדולים, ורבים מהנחלים בה הם נחלי אכזב (נחלים הנותרים יבשים רוב ימות השנה). נוסף על כך, נחלים רבים אשר פעם זרמו בהם מים נקיים, יבשו או זוהמו, ואינם משמשים עוד מקור מים.


מים עיליים בישראל

סביבות
על האתר
כלים
שתפו