על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > מים ונחלים > זיהום מקורות מים

זיהום מים מתחנות דלק

טיפה קטלנית
הידעתם שליטר אחד של דלק עלול לזהם ולפסול כמיליון (!!!) ליטרים של מי תהום? אחד מהמזהמים העיקריים של מי התהום הוא דלק. בארץ יש כ-700 תחנות דלק ציבוריות, ועוד כמה אלפי תחנות דלק פנימיות במושבים ובמפעלים. דלקים ושמנים המאוחסנים במכלים ישנים בתחנות דלק עלולים לדלוף ולזהם את הסביבה, ובעיקר את מי התהום. דליפות דלק מזהמות את מי התהום, כלומר - גורמות לפסילת מים לשתייה. דלק שדלף לקרקע פוגע גם בה פגיעה קשה, עד שלא ניתן לעבד אותה לחקלאות לתקופות של עשרות שנים!


עצים מתים בסמוך לתחנת דלק שזיהמה קרקע ומי תהום

 

מניעת זיהום מתחנות דלק
סופו של כל ברז – לדלוף. כאשר מתקלקל ברז מים או שנסדק צינור, אנחנו מתקנים אותו ומצטערים על בזבוז המים. אך דליפה של דלק לקרקע היא עניין חמור הרבה יותר, דליפה כזו יכולה לזהם מי תהום ולפסול אותם לשימוש.
מכיוון שאי אפשר למנוע באופן מוחלט דליפה של ברזים וצינורות לאורך זמן, מטפלים בדלק באופן מיוחד. בתחנות דלק ובמפעלי תעשייה מאחסנים את הדלק במכלים אטומים. את המכלים האטומים מכניסים לתוך מכל נוסף, עשוי בטון. במקרה של דליפה, הדלק נוזל אל מכל הבטון ואינו עובר אל הקרקע.

סביבות
על האתר
כלים
שתפו