על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > ים וחופים > הים כסביבת חיים

מתחת לפני הים

  "החלל" שמתחת לאפנו

אנחנו שולחים חלליות לחקר החלל, אך רוב שטחו של כוכב הלכת שלנו עדיין נעלם מעינינו – מתחת לפני הים. כשלושה רבעים משטח הפנים של כדור הארץ מכוסים במים! בתוך האוקיינוסים והימים מצוי עולם מרתק אך כמעט בלתי נודע. הרים גבוהים ותהומות עמוקים מכסים את קרקעית האוקיינוסים, ובמי הים חיים יצורים מכל הסוגים – מצמחים זעירים ביותר ועד לבעלי חיים ענקיים כמו הלווייתן הכחול.

כבר בימי קדם עורר הים את סקרנותם של בני האדם. הם העיזו והפליגו על פניו למקומות רחוקים ובתוך כך הם גילו את המשאבים המצויים במי הים ולמדו להפיק מהם מוצרים שונים.

מהי חשיבותם של הימים והאוקיינוסים לחיים על פני כדור הארץ? מה ייחודה של סביבת החיים הימית? אילו משאבים מפיקים בני האדם מן הימים על פני כוכב הלכת שלנו ומה הם מקורותיהם?

היה מי שהציע לקרוא לו "כוכב הלכת אוקיינוס"... מדוע? 

 

סביבות
על האתר
כלים
שתפו