על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > ים וחופים > פגיעה בים

פתרונות למניעת זיהום הים

 

טכנולוגיה בשירות הסביבה

פתרון> בעיה> פתרון
יש אנשים המדברים על "צדדיה השליליים" של הטכנולוגיה ומאשימים אותה בהרס הסביבה ובזיהומה. אך הטכנולוגיה והמוצרים הטכנולוגיים הם פירות של מחשבה ותבונה. הטכנולוגיה היא דרכו הייחודית של האדם לענות על צרכים ולפתור בעיות כדי לשפר את חייו. נכון הדבר שלפעמים פתרון של בעיה אחת מעורר בעיה אחרת, לדוגמה: סלילת כבישים ובניית בתים – שהם פתרונות לתחבורה ולדיור – יצרו בעיה חדשה: צמצום שטחי המחיה של יצורים החיים בסביבה ופגיעה במגוון המינים. אך גם כדי לפתור את הבעיה החדשה (פגיעה במגוון המינים) אפשר להיעזר בטכנולוגיה, כלומר להשתמש בתבונה שניתנה לנו, כדי לתכנן ולבנות פתרונות מתאימים. 


פתרונות טכנולוגיים לשמירה על סביבת הים ולשיקומה

  • בניית מכליות בעלות דופן כפולה: לא פעם שמענו בכלי התקשורת על מקרים שבהם מכלית נפט התנגשה בסלעי החוף והתבקעה. הנפט שנשפך אל הים ואל החוף גרם לאסונות טבע שבהם מתו אינספור יצורים חיים. אם בונים דופן כפולה למכלית הדלק, אפשר למנוע דליפה של נפט במקרה של התנגשות בסלעי החוף.
  • הקמת שוניות מלאכותיות: אפשר לשקם שוניות אלמוגים שנפגעו אם משקיעים בתוך הים גופים מוצקים כמו סלעים, ספינות ישנות וצמיגים. גופים אלה יכולים לשמש כתשתית ומצע להתפתחות שונית אלמוגים. כשהשונית מתפתחת נמשכים אליה יצורים חיים אחרים וכך נוצר בית גידול חדש. באתרי צלילה אפשר גם ליצור "גן פסלים" תת מימי אשר עליו תתפתח שונית שתמשוך אליה דגים וגם צוללנים סקרנים.
  • גודל החורים ברשתות: אפשר למנוע לכידה של דגים קטנים ברשת אם מגדילים את החורים ברשתות הדיג. החורים ברשתות יהיו גדולים יותר מהדגים הקטנים ובכך יתאפשר להם להישאר בים ולהתרבות. בעזרת שיטות אלה נוכל להבטיח את ההתחדשות של משאב הטבע דגה.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו