על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > ים וחופים > שמירה על החוף והים

הגופים האחראים לשמירה על החוף

 
פיתוח בר קיימא: עיקרון מס' 1 

"בני האדם הם במרכז הדאגה לפיתוח בר קיימא. הם זכאים לחיי בריאות ויצירה בהרמוניה עם הטבע".

זכותנו וזכותם של יצורים חיים אחרים לחיות בסביבה בריאה וליהנות מחופים נקיים ובטוחים.
זכותנו לקבל מידע על שמירת ערכי הטבע בסביבה שלנו מהרשויות האחראיות!
חובתנו לשמור על סביבת החוף שלנו ולמנוע פגיעה ביצורים החיים!

איך ניתן להבטיח את זכותנו וזכותם של יצורים חיים אחרים לסביבה בריאה?
 
חובתה של המדינה כלפי תושביה

על כל מדינה ומדינה מוטלת החובה לשמור על זכותו של כל אדם לחיי בריאות ויצירה, ולשם כך על המדינה להגן על הסביבה למען תושביה. בפועל, השמירה על הסביבה מופקדת בידיהם של מוסדות הציבור: הממשלה והרשויות המקומיות. פעילותם של מוסדות הציבור קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.
 
מי אחראי על מה?
 

שמירה על החופים
התחומים הבאים נמצאים תחת אחריותם של מוסדות: מועצה מקומית, עירייה, ממשלה. פעילותם של אלה קשורה באופן יום-יומי לחייו של כל אזרח – אם באופן ישיר או באופן עקיף.

תחומי הפעולה של הממשלה
הממשלה אחראית על שמירת ערכי הטבע והסביבה: תכנון הפיתוח והבנייה באזור החוף והפיקוח עליהם; מניעת זיהום סביבת החוף; הגנה על ים המלח; תכנון ופיקוח על השימוש בחופי הרחצה; הגנה על משאבי החולות ועוד.

המשרד להגנת הסביבה
המשרד להגנת הסביבה מטפל בכל הקשור למניעת זיהום הים והחופים: אכיפת החוק; טיפול במפגעים סביבתיים ומניעת היווצרותם של מפגעים חדשים; חקיקה למען הגנה על הסביבה החופית והסביבה הימית; עריכת סקרים ומחקרים הקשורים לסביבה הימית; ייצוג מדינת ישראל בנושאי הסביבה הימית בקשר עם מוסדות וגופים בינלאומיים; אכיפת אמנות בינלאומיות בנושא זיהום הים והפעלת הקרן למניעת זיהום ים.

מוקד הסביבה - 24 שעות ביממה
טלפונים:
9253321 - 08
6911*
6911 -


מפעולות המשרד להגנת הסביבה
המדענים הראשיים של המשרד להגנת הסביבה ורשות הטבע והגנים, יחד עם מדענים בין לאומיים, קבעו: שונית האלמוגים באילת נפגעה קשות בשנים האחרונות. הגורם העיקרי לזיהום צפון המפרץ: כלובי הדגים!
פעילות גידול הדגים בכלובים במי מפרץ אילת הוגדרה כבלתי חוקית, וכמפגע סביבתי חמור.
למרות ניסיונות חוזרים ונשנים לדחות את מועד הפסקת גידול הדגים בכלובים במי מפרץ אילת, הופסקה לבסוף פעילות זו, ובתום שנים של מאבקים ציבוריים, בתאריך 17/6/2008 הוצא הדג האחרון מכלובי הדגים במפרץ אילת.


מפרץ אילת נקי מחוות דגים - ינואר 2009.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו