על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > פסולת

כמה פסולת אנחנו מייצרים?

  מִגְדָלִים של פסולת
כל תושב בישראל מייצר בממוצע למעלה מ-560 ק"ג אשפה בשנה (על פי נתונים משנת 2006). בסך הכול אנחנו מייצרים בארץ למעלה מ-6 מיליון טונות של פסולת בשנה. בחישובים של נפח, הפסולת שאנחנו מייצרים יכולה למלא כמה עשרות של מגדלים גבוהים כמו מגדלי עזריאלי! קצת קשה להחביא מגדלים שכאלה או להיפטר מהם.

מספר התושבים במדינת ישראל עולה בכ-2% בשנה, אך כמות הפסולת שהתושבים מייצרים עולה בשיעור של כ-5% בשנה. מה הסיבה לכך שקצב הגידול בכמות הפסולת גדול יותר מקצב הגידול של האוכלוסייה? מה הקשר בין הפסולת ובין המוצרים שאנחנו מייצרים וצורכים? איך משפיעים הצריכה וייצור המוצרים על משאבי הטבע שעומדים לרשותנו בכדור הארץ? מה עלינו לעשות עם שאריות החומרים והמוצרים שאנחנו צורכים? איך נמנע את זיהום הסביבה בפסולת ואת הדלדול של משאבי כדור הארץ?


פסולת ליד מבני מגורים בירושלים.
סביבות
על האתר
כלים
שתפו