על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > פסולת

גינה הפוכה

 
אילו חומרים ומוצרים בסביבה שלנו מתכלים מהר? ואילו לאט יותר?
רוצים לבדוק זאת?

הכינו לעצמכם גינה "הפוכה"!

1. אספו חומרים וחפצים שאתם רוצים לבדוק (שאריות מזון, שקיות, מחברות, פחיות, בקבוקים וכדומה).
2. חפרו גומות באדמה וטמנו בהן את החפצים שבחרתם (אם אין לכם מקום פנוי בגינה, תוכלו ל"שתול" את החפצים באדניות או בעציצים).


3. השקו את "גינתכם" מדי פעם (טוב... גינה הרי צריך להשקות!).
4. כעבור שבועיים בדקו את מצב החפצים שהטמנתם בגינה.
5. כסו שוב את החפצים באדמה, חזרו כעבור חודש ובדקו את המתרחש.
6. תוכלו לחזור ולבדוק את המצב מדי חודש לאורך זמן.


מה הן תוצאות הניסוי שערכתם?
אילו חפצים/חומרים התפרקו הכי מהר?
אילו התפרקו לאט יותר?
אילו חפצים/חומרים לא התפרקו כלל?
סדרו את החפצים ואת החומרים שבדקתם, לפי הסדר: מהחומרים המתכלים מהר אל החומרים המתכלים לאט.

מסקנות
במה עדיף להשתמש לאריזת ארוחת העשר - בשקית ניילון או בתיק בד? מדוע?   
סביבות
על האתר
כלים
שתפו