על הגובה > סבבה > מידע סביבתי > פסולת ומחזור > פסולת

מפגעי פסולת

  עברו בעזרת העכבר על חלקי האיור וגלו את המפגעים שהפסולת גורמת.


סביבות
על האתר
כלים
שתפו